042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Familjebolaget Rehn Bygger AB förvärvas av Byggmästar’n i Skåne AB

Rehn Bygger verkar inom byggsektorn, med renovering samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. Bolaget är även väletablerade med försäkringsbolagen som kunder. Navet AB agerade rådgivare till Rehn Bygger genom processen att finna en ny ägare.

Rehn Bygger grundades redan 1982 och är en väletablerad aktör med ett starkt varumärke i nordvästra Skåne. Nuvarande ägare förvärvade Bolaget 2004 och har framgångsrikt expanderat verksamheten till en nettoomsättning om ca 100 Mkr med god lönsamhet. Bolaget har ca 65 medarbetare och har kontor i ändamålsenliga och moderna fastigheter belägna i Ängelholm och Helsingborg. Rehn Bygger har arbetat fram en stark värdegrund utifrån kärnvärdena Utveckling – Omtanke – Engagemang – Ansvar. Detta har skapat engagerade och trogna medarbetare och ett bra företagsklimat. Bolaget arbetar också med ett lärlingsprogram för att utveckla verksamheten med nytänkande.

”Vi är glada över att välkomna detta nästa steg i tillväxten för Rehn Bygger. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta leverera den höga kvaliteten på service som våra kunder har förväntat sig av Rehn Bygger. Det känns mycket glädjande att vi nu funnit en ny och utvecklande miljö för Rehn Bygger i Byggmästar’n i Skåne som vi bedömer kommer kunna utveckla Rehn Bygger på ett bra sätt tillsammans med oss framöver,” säger Joakim Sturk, VD för Rehn Bygger.

Byggmästar’n i Skåne har sedan starten 1993 som ambition att inom sin geografiska marknad utgöra ett komplement och ett alternativ till de stora rikstäckande byggföretagen, med en organisation med korta beslutsvägar och stort engagemang. Byggmästar’n i Skåne erbjuder tjänster inom byggservice och entreprenadverksamhet, till offentlig förvaltning och näringsliv. Bolaget besitter en enkel och lättförstådd organisation där kunderna får direktkontakt med dem som gör jobbet och som fattar beslut och är ett företag som genom planerad, systematisk och kontinuerlig samverkan och kommunikation, såväl internt som extern, skapar effektivitet, kvalitetsmedvetenhet och servicekänsla, med bred och hög kompetens. 

Genom förvärvet av Rehn Bygger stärker vi vår position inom byggservice på marknaden i Nordvästra Skåne samt även försäkringsarbete på uppdrag av försäkringsbolag. Likaså utökar vi vår redan kompetenta medarbetarflotta med ytterligare hantverkare. Förvärvet innebär också att vi erhåller två strategiska bra placerade och ändamålsenliga fastigheter. Vi ser fram emot att vidare utveckla Rehn Bygger tillsammans med familjen Sturk” säger Carin Stoeckmann, VD för Byggmästar’n i Skåne.

Familjen Sturk lämnar dock inte Rehn Bygger i och med försäljningen. Joakim Sturk som sedan flera år arbetat i bolaget förblir VD. Även Jonas Sturk och Patrik Sturk stannar i verksamheten.

Navet AB inledde kundrelationen med Rehn Bygger under sommaren 2019 med uppdraget att förbereda en ägarförändring och en djupgående analysfas inleddes.

Navet AB har ansvarat för hela transaktionsprocessen vilket inneburit att vi kunnat lägga vårt fokus på vad som är väsentligt för den operativa verksamheten och framförallt inte säljprocessen”, säger Joakim Sturk VD för Rehn Bygger.