042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Navets företagsstöd– En professionell och oberoende rådgivare i svåra tider

Står du inför plötsligt minskad omsättning och vikande lönsamhet? En känsla av minskad kontroll över rådande situation eller är du i behov av förstärkning inom management? Den nya situationen på marknaden och i omvärlden innebär för många företag oavsett bransch helt nya och ofta kritiska utmaningar för att hantera den rådande situationen. Utmaningar av stor dignitet som för bara några veckor sedan inte kunde förutses av någon. 

-Oroligheterna på marknaden och i omvärlden medför en ökad efterfrågan på många av våra tjänster. Vi samlar därför under denna kritiska period ett särskilt team av specialister med hög beredskap som Navets företagsstöd. Vi känner ett ökat behov av rådgivning från våra kunder då situationen är svår att överblicka för många, säger Göran Hellström, Partner och CEO på Navet. 

Extrainsatt specialistgrupp av specialiserade affärskonsulter
Navet sätter nu samman en särskild specialistgrupp med stor erfarenhet och hög beredskap som en stabil hand till våra kunder med kvalificerad, professionell och oberoende rådgivning. Navet har mer än 30 års erfarenhet av att lotsa och agera rådgivare till våra kunder i situationer då omvärlden är orolig och framtiden oviss. Faktum är att vi är sprungna ur en av de större finansiella kriserna i Sverige i början av 90-talet och har sedan dess framgångsrikt bedrivit professionell rådgivning i såväl svåra som goda tider. Specialisterna har lång erfarenhet av situationer likt den många står inför idag.

-Den primära specialistgruppen består av representanter från samtliga affärsområden och justeras utifrån varje unik situation. Genom vår lyhördhet, kreativitet och pålitlighet kan vi erbjuda kund-specifika lösningar som hjälper våra kunder rätt i en annars svår situation, säger Göran Hellström.

Exempel på aktuella tjänster:

  • Identifiera och genomföra kassaflödesstärkande åtgärder
  • Stöd kring aktuella regelverk
  • Bistå i förhandlingar med banker och andra kreditgivare
  • Finansiella rekonstruktioner
  • Omstruktureringar
  • Försäljning- och förvärv samt värderingar
  • Marknadsanalyser och framtidsrådgivning. 

Utöver Navets egen kompetens och erfarenhet har vi genom åren etablerat ett brett nätverk med specialister samt potentiella investerare. Vi är oberoende och kan därför åtaga oss uppdrag som i många fall upplevs som utmanande för andra.

För en första effektiv kontakt och identifiering av dina behov, vv kontakta Göran Hellström, Mobil 070-6628679 eller goran.hellstrom@navet.se. Du som redan är kund till oss kan såklart också vända dig direkt till din ordinarie kontaktperson hos Navet.