042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Information från Navet i coronatider

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) når dagligen nya nivåer trots att vi alla tar stort ansvar för att lindra utvecklingen. Vi hoppas att din verksamhet och medarbetare kan överbrygga detta i många fall kritiska läge framöver och bibehålla en god hälsa.

Navet följer underbyggda riktlinjer för att begränsa smittspridningen samt fortsatt tillförsäkra våra kunder den bästa affärsrådgivningen i tider av omfattande förändring.
Utöver vår egen omfattande policy följer vi våra kunders olika restriktioner avseende besök mm. Liksom tidigare håller vi gärna möten via web eller telefon.

Eftersom vår affärsrådgivning genom alla åren alltid grundat sig på kvalificerad nuläges- och framtidsspaning så initierar vi för närvarande en omfattande beteende- & framtidsstudie med stöd av våra analysverktyg bla inkluderande AI och big data. När vi så småningom är igenom nuvarande osäkra fas i smittspridningen kommer vi sannolikt att få se långsiktiga beteendeförändringar i väldigt många avseenden. Dessa kommer att påverka flera olika branscher i Norden och i världen.

Vi är alltid nåbara för dig och som vanligt framgår våra kontaktuppgifter på navetanalytics.se.

Bästa hälsningar
Dina vänner på Navet