042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Tiden för stora versionsuppgraderingsprojekt är snart ett minne blott!

Hur reagerar du när du tänker på versionsuppgraderingsprojekt av ditt eget affärssystem? Entusiasm och glädje eller obehagskänsla och stress? Det senare är nog dessvärre det mest förekommande fallet. Med traditionella affärssystem skjuts vanligtvis versionsuppgraderingsprojekten upp in i det längsta, vilket gör att dessa blir ett jätteprojekt som medför stora utmaningar för hela organisationen. Med Microsoft Dynamics 365 Business Central blir det ändring på detta. NAVET Affärssystem berättar hur.

Utan tydligt incitament för versionsuppgradering är det lätt att fastna i en gammal version av affärssystemet. Det kan vara svårt att se det långsiktiga värdet kontra de dagliga leveranserna och transaktionerna. Att inte följa med i versionsuppgraderingarna är en risk som kan begränsa hela verksamhetens konkurrensförmåga. Exempelvis är det svårt att minska administrationsgraden eller möjliggöra affärsuppföljning i moderna BI-verktyg med ett föråldrat affärssystem.

Vi har tidigare berättat en hel del om att Microsoft Dynamics 365 Business Central är cloudbaserad och vilka vinningar detta medför, men även angreppssättet kring versionsuppgraderingar är helt nytt jämfört med hur uppgraderingar för Business Centrals föregångare NAV har hanterats historiskt.

Med Business Central lanseras nya versioner två gånger per år. Den senaste versionen, version 15, släpptes i oktober 2019. Nästa version, föga förvånande benämnd version 16, släpps i april 2020. På samma sätt kommer det att fortlöpa framöver. Bilden nedan illustrerar hur de kommande versionsuppgraderingarna är planerade.

Med det nya sättet att hantera versionsuppgraderingar kommer också kundernas valfrihet att välja vilken version av affärssystemet som nyttjas att förändras. Precis som det framgår i bilden ovan har varje version av Business Central en begränsad livslängd. På så sätt begränsas versionsspridningen mellan samtliga användare världen över. En fördel med detta är att det säkerställs att kunderna ständigt använder någon av de senaste versionerna. Framförallt blir trappstegen mellan versionerna betydligt lägre och på så sätt är de stora och belastande versionsuppgraderingsprojekten ett minne blott.

Att följa versionsuppgraderingsplanen och nyttja en färsk version av Business Central medför en rad fördelar. Nedan sammanfattas några av dessa:

  • Minskning av antalet kundanpassningar. Ofta återfinns någon funktion som saknas i en senare version. Att istället göra en kundanpassning av en äldre version kostar både utvecklingstid och prestanda.
  • Integrationer mot andra system förenklas. En ny version är mer förberedd för integrationer jämfört med en äldre version. En integration kan utgöras av allt från en e-handelsplattform till ett transportbokningssystem.
  • Mer tid för arbete. Business Central kan även användas i mobiltelefonen eller på en surfplatta. Dessa lösningar blir efterhand mer användarvänliga. På så sätt behöver du inte starta datorn varje gång affärssystemet ska användas.

Vilka nyheter som kommer att presenteras i kommande versioner av Business Central är inte officiellt ännu från Microsofts sida. Men det är ingen högoddsare att förutsätta att utökad sammankoppling mot andra mjukvaror i Microsoftplattformen kommer att genomsyra kommande versioner.

Det är därför klokt att överväga, när det är dags att ta steget in i Business Central, om det inte redan är uppe för diskussion i din organisation. Att uppgradera till Business Central skulle därför vara det sista stora versionsuppgraderingsprojektet. Därefter blir versionsuppgraderingar en integrerad del i det löpande arbetet med affärssystemet och organisationen kan ägna sig åt mer värdeskapande utmaningar än att hantera just stora versionsuppgraderingsprojekt som inte genererar några intäkter.

Vill du veta mer om Business Central och hur du kan använda det i din organisation? Kontakta oss på NAVET Affärssystem!