042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Julgåvor och julfester– Vilka skatteregler gäller?

Det är julfesternas och julgåvornas tid! Något som såklart många ser fram emot, men vad gäller egentligen kring gåvor och fester både för anställda och kunder? Det ska NAVET Ekonomistyrning guida dig genom i en sammansatt ”lathund” inom ämnet.

Julgåva till anställda
Om arbetsgivaren planerar att vara generös runt juletid och samtidigt inte önskar att de anställda förmånsbeskattas för julgåvan gäller maxpriset 450 kronor inklusive moms per anställd. I gåvans värde räknas dock inte kostnader in för administration och transport. Om värdet överstiger 450 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan för den anställde. Arbetsgivaren får då inte heller göra något momsavdrag för inköpet, men kostnaden inklusive moms blir en skattemässigt avdragsgill personalkostnad och sociala avgifter ska betalas för förmånen.

Det måste även vara en materiell gåva som inte får överlämnas i check, postväxel, sedlar eller mynt – då blir gåvan direkt skattepliktig. Det fungerar dock att ge bort presentkort som inte går att byta mot pengar.

Julbord och julfest för anställda
Arbetsgivaren har även möjlighet att bjuda på julbord eller hålla julfest för anställda som en skattefri förmån. På Skatteverkets hemsida kan vi läsa: ”Måltider som till exempel julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.” Avdrag medges även för gäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar.

Hålls julfesten dessutom på annan ort är kostnaden för övernattning och resor i samband med julfesten också skattefri för gästerna och avdragsgill för arbetsgivaren om det gäller max en övernattning.

Arbetsgivaren hanterar kostnaden för julbordet/julfesten enligt reglerna för intern representation avseende dels mat och dryck och dels kringkostnader.

Gåvor till hjälporganisationer
Det blir allt vanligare att företag, istället för att ge de anställda en traditionell julgåva, ger ett bidrag till ideella organisationer.

  • Om arbetsgivaren på begäran av den anställde i stället för en julklapp, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställda beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.
  • Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till sina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet dock inte göra avdrag för gåvorna.

Julgåvor till kunder
Julgåvor till kunder är som regel inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av ”förhållandevis obetydligt värde”. Syftet med dessa är att göra företagets namn känt.

Vanligtvis är dessa ”gåvor” försedda med företagets logotyp och får inte lämnas till någon enstaka, utan till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla. För dig som önskar slå på stort, kan dyrare gåvor betraktas som muta och bör därför undvikas.

Julbord för kunder
Måltidskostnader ger inte rätt till avdrag från och med de nya reglerna kring representation som infördes 2017. Det gäller också när företaget bjuder en kund på julbord i samband med en förhandling eller annan affärsmässig grund som innebär att det handlar om extern representation.

Om företaget bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord är villkoren för representation normalt inte uppfyllda, vilket leder till att momsen på julbord inte kan dras av. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man troligen inte haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet.

Om företaget däremot anordnar ett event så som en kundutbildning, seminarium eller liknande kan företaget få avdrag för kringkostnaderna för eventet.

Med detta sagt hoppas vi att eventuella frågetecken kring julgåvor och julfester rätas ut. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ta ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag kontaktar du NAVET Ekonomistyrning.