042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Hyléns Fastighetsförvaltning

Hyléns Fastighetsförvaltning är ett familjeägt fastighetsföretag i Helsingborg inriktat på bostadsfastigheter. Bolaget ägs av Bengt Hylén tillsammans med sönerna Anders och Per Hylén. Anders har det operativa ansvaret för verksamheten. Navet är sedan mitten av 1990-talet rådgivare avseende bolagets affärsutveckling och ekonomiska förvaltning.

Hyléns Fastighetsförvaltning förvärvade den första fastigheten i Helsingborg redan 1992. Härefter har beståndet kommit att växa med omsorg och har under åren bestått av såväl kommersiella fastigheter som rena bostadsfastigheter. Idag består beståndet av strax över etthundra lägenheter på bra geografiska lägen och i väl förvaltade fastigheter, samtliga i centrala Helsingborg.

– För att få effektivitet och bra förvaltningsekonomi är det viktigt för oss att kunna ta hjälp av kvalificerade rådgivare som förstår verksamheten, berättar Anders Hylén.

Samarbetet med Navet har växt i takt med behovet. Exempelvis har Navet tillhandahållit Hyléns Fastighetsförvaltning med affärsutvecklingsstöd i form av ekonomichef. Under senare år har familjen Hylén även beslutat att helt koncentrera beståndet till att förvalta och utveckla välbelägna bostadsfastigheter. Navet har i samband med detta medverkat till att avyttra det kommersiella fastighetsbeståndet.

– Att kunna avropa kvalificerad kompetens som dessutom levererar goda resultat gång på gång och håller vad man lovar känns tryggt. Det gör det vidare lättare för oss som ägare att kunna koncentrera oss på de mer övergripande och strategiska frågorna, säger Anders Hylén.

Vad är det då Hyléns Fastighetsförvaltning värdesätter i samarbetet med Navet? Anders Hylén sammanfattar det så här:

– Navets förmåga att följa med i utvecklingen och bidra med det som behövs, både i stunden och i framtiden är ett viktigt stöd för oss som ett mindre företag. Navet är alltid tillgängliga, ärliga och använder alltid den bästa kompetensen för det specifika behovet, avslutar Anders.

Hyléns Fastighetsförvaltning är ett familjeägt fastighetsföretag i Helsingborg med huvudsaklig inriktning på att förvärva, förädla och förvalta välbelägna bostadsfastigheter. Totalt förvaltas idag fyra fastigheter med strax över etthundra lägenheter. Företaget grundades av Bengt Hylén och ägs tillsammans med sönerna Anders och Per Hylén med Anders som operativ ansvarig.

GN Transport

Vive la France! Så kan man kort beskriva GN Transports affärsidé. Detta franska fokus är också...

read more

JKAB Arkitekter

JKAB Arkitekter arbetar med uppdragsgivare över hela Sverige. Kärnan i erbjudandet är att skapa...

read more

Aluflex

AluFlex startades 1987 i Helsingborg och erbjuder ett brett sortiment av automationsprodukter och...

read more

Dogman

Dogman importerar, distribuerar och marknadsför produkter till djurägare, och med 8000 artiklar är...

read more