042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Perssons Hyrmaskiner

Perssons Hyrmaskiner är ett företag som genomsyras av nytänk. Företaget ser stora vinningar, för både miljö och ekonomi, genom större digitala inspel. VD:n Jens Bergvie utvecklar resonemanget parallellt med en marknadsspaning.

Vad är det som differentierar Persson Hyrmaskiner?
– Genomgående är vi kundstyrdaoch erbjuder extremt snabb service. Vi anpassar vårt sortiment efter kundernas behov och ser till att vara lättillgängliga och erbjuda snabba leveranser. Vad som är unikt är att vi aldrig säger nej till kundens förfrågan utan återkommer alltid med ett lösningsförslag.

 

Hur ser du på hyrbranschen i allmänhet? Vilka marknadstrender går att identifiera?
– Det är både billigare och miljövänligare att hyra, kontra att äga maskinparken, eftersom behovet och nyttjandegraden varierar så mycket. Men det finns fortfarande väldigt mycket obruten mark framför oss. Jag ser att vi kan vara med och påverka tidigt i upphandlingsfasen och påverka effektivitet, miljö, säkerhet samt ekonomi. Samtidigt har det i Sverige traditionellt funnits många små och lokala hyresaktörer, medan det på kontinenten har funnits ett fåtal större. Denna trend sprider sig nu även till Sverige.

 

Vad säger du om möjligheterna kring ökad digitalisering inom hyrbranschen?
– Möjligheterna är väldigt stora. Som sagt ser jag en avsaknad av helhetslösningar, det är många system som är isolerade från varandra och som orsakar dubbelarbete. Men det finns även andra förbättringsområden, exempelvis genom att visualisera hur mycket bränsle och energi som maskinerna förbrukar på en byggarbetsplats. Det är i dagsläget väldigt svårt att ha en god överblick av detta. Dessutom går det att hitta effektivare sätt att hyra, idag står många maskiner outnyttjade samtidigt som kunderna ändå betalar för dem.

 

Utifrån detta, hur tror du att branschen utvecklas framöver?
– Jag tror vi kommer att få se en hel del uppföljning som bygger på realtidsdata, med tillhörande genomtänkta nyckeltal som löpande följs upp under projektens gång. Vi kommer nog också att se nya hyr- och debiteringsformer, där vi lämnar dagens volymfokus och istället strävar efter mer optimering. Detta skulle medföra att kunderna hyr och betalar för maskinerna när de har som störst nytta utav dem. Här har vi faktiskt redan gjort framsteg tillsammans med Navet. Navet har levererat ett affärssystem till oss som riktar sig till hyrbranschen, och som även erbjuder våra kunder att följa och analysera sin hyra i realtid genom NavetEdge.

 

Hur ser Persson Hyrmaskiners roll ut i denna framtid?
– Vi kommer givetvis att utvecklas i linje med nyss nämnda faktorer. Inte minst genom innovation och bättre hyrlösningar. Det kan exempelvis mynna ut i just att hjälpa kunderna med att analysera byggprojektets energiförbrukning. Sedan ser vi även en aggressiv tillväxtfas framför oss, bland annat håller vi på att etablera ytterligare en depå, men det är samtidigt väldigt viktigt att vi ändå har kvalité framför tillväxt. På samma sätt som vi ser att det är viktigare med optimering framför volym för våra kunder. Våra ledord är rätt maskin, rätt plats och rätt tid.

Persson Hyrmaskiner har anor sedan 60-talet och är numera ett privatägt uthyrningsbolag placerat på västkusten med en handfull depåer. Navet har implementerat affärssystemet Microsoft Dynamics NAV integrerat med modulen EQM som är inriktad till uthyrningsbranschen. Dessutom kan Persson Hyrmaskiners kunder få överblick av sin hyra i realtid med hjälp av NavetEdge.

GN Transport

Vive la France! Så kan man kort beskriva GN Transports affärsidé. Detta franska fokus är också...

read more

JKAB Arkitekter

JKAB Arkitekter arbetar med uppdragsgivare över hela Sverige. Kärnan i erbjudandet är att skapa...

read more

Aluflex

AluFlex startades 1987 i Helsingborg och erbjuder ett brett sortiment av automationsprodukter och...

read more

Dogman

Dogman importerar, distribuerar och marknadsför produkter till djurägare, och med 8000 artiklar är...

read more