042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet agerade rådgivare till ByggSjögren vid försäljning av tre bilprovningsfastigheter i Halland

Navet var rådgivare till ByggSjögren i Halmstad vid deras försäljning av tre bilprovningsfastigheter i Falkenberg, Halmstad och Varberg. Totalt omfattar byggnaderna ca 3 500 m2 och inrymmer besiktning av både personbilar och tunga fordon. Byggnaderna är uthyrda till AB Svensk Bilprovning och Besikta Bilprovning i Sverige AB.

Redan under 2018 var Navet rådgivare när ByggSjögren avyttrade två bilprovningsfastigheter i Helsingborg. I samband och med den senaste försäljningen har företaget avyttrat samtliga av sina bilprovningsfastigheter i Halland och Helsingborg som förvärvades år 2003 när staten sålde ut sitt ägande.

ByggSjögren är ett privatägt bygg- och fastighetsförvaltande företag i Halmstad med uppdrag åt kunder främst i Halland. ByggSjögren grundades 1975 med tiotalet anställda från start. Idag sysselsätter företaget ett 70-tal personer och har en årsomsättning på cirka 220 miljoner kronor.