042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Bättre affärer-dagen den 28 november 2019

Nu är det hög tid att boka biljetter till Bättre affärer-dagen 2019! Femårsjubileet bjuder på inspirerande talare och temat:

Sydsvenskt företagande & framtiden
Ensam är inte stark, tillsammans gör vi skillnad
Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademin, så kallad Triple Helix, är en avgörande framgångsfaktor för att bygga en starkare region. I tider av långsammare tillväxt och en oroligare marknad blir detta ännu viktigare. I begreppet ”minska regionen” ligger vikten av att ta vara på de bästa initiativen och kunskapen i regionen, rationalisera och att våga välja. Under Bättre affärer-dagen 2019 sätter vi fokus på goda exempel av samverkan samt utmanar gamla sanningar. Vi inspirerar, utmanar och ger receptet på hur vår region kan växa sig ännu starkare!

Läs mer om årets talare, tema och boka biljetter på www.battreaffarerdagen.se

 

 

Magnus Thure
CEO på Media Evolution (MEC)

 

 

Sara Sterner
Chief Growth Officer & Executive
Board Member på Orbital Systems

 

 

Jacob Lovén
Entreprenör och rådgivare,
Den digitala draken

 

 

Tom Xiong
Serieentreprenör och rådgivare,
Den Digitala Draken

 

 

Hélène Barnekow
VD Microsoft Sverige

 

Caroline Berg
Styrelseordförande i Axel Johnson

 

 

Richard Stenelo
Internationell chef vid
Lunds universitet

 

Soraya Axelsson
Head of H22

 

 

Moderator
Johan Wester
Underhållare, programledare,
entreprenöroch samhällsbyggare