042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet agerade rådgivare till AB Ängelholmshem vid försäljning av bostadsfastighet

NAVET Corporate finance agerade rådgivare till AB Ängelholmshem vid deras försäljning av en bostadsfastighet i Hjärnarp med 45 lägenheter och två gruppboende. Byggnaderna är uppförda år 1982 och har en uthyrbar area om ca 3 300 kvm. Köpare var Förvaltnings AB Leeman & Olsson.

– Vi värnar om hyresrätten och vi har ett stort ansvar att bidra till att det blir fler hyresrätter i kommunen. För att inte bli för stor aktör i förhållande till våra kollegor i branschen när vi bygger mycket nytt, väljer vi att avyttra från vårt befintliga bestånd. Vi har nu hittat en köpare som väl uppfyller våra krav vad det gäller långsiktighet och engagemang vilket var viktigt för oss, säger Ängelholmshems VD Benth Jensen.

– Vi har under en tid tittat på att utöka vårt bestånd när det gäller marklägenheter och Söndrebalj ligger i ett område vi både tror på och tycker om. Vi ser fram emot att äga och förvalta fastigheten i Hjärnarp, den kompletterar vårt befintliga bestånd väl. Vi vill passa på att hälsa alla hyresgäster välkomna till Förvaltnings AB Leeman & Olsson, säger Linda Leeman.