042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet biträder Helgonagården AB vid fastighetsförsäljning i Lund

NAVET Corporate finance agerade rådgivare åt säljaren Helgonagården AB när de avyttrade aktierna i Lundabostäder AB. Köparen var K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) som nu tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Lundabostäder AB som äger fastigheten Helgonagården 5:12 i Lund.

Fastigheten består av totalt 35 studentbostäder som är uppförda 2010 respektive 2017. Säljaren kommer efter K2As tillträde bygga till fem bostäder på fastigheten och det totala antalet kommer därefter att uppgå till 40 studentbostäder med en total uthyrningsbar area om 1 136 kvm och med ett bedömt hyresvärde om 2,8 Mkr på årsbasis. Tillbyggnationen av de fem studentbostäderna kommer att färdigställas under år 2020.

Helgonagården ligger i ett attraktivt område för studenter i direkt anslutning till Lunds Tekniska Högskola och nära K2A:s nyligen färdigställda studentbostäder på fastigheten Parasollet 1. K2A kommer därefter att ha ett fastighetsbestånd om totalt cirka 160 studentbostäder i Lunds kommun.

– I Lund finns en stor och ökande efterfrågan på studentbostäder och är en viktig ort för K2A. Detta förvärv, med bostäder av hög kvalitet, kompletterar vårt existerande erbjudande i Lund på ett bra sätt, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.