042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Örkelljungabostäder säljer bostadsfastigheter

Navet AB har agerat rådgivare till det kommunala bostadsbolaget Örkelljungabostäder AB som nu sålt fyra fastigheter i Örkelljunga. Fastighetsbeståndet består av totalt 156 lägenheter med en uthyrningsbar area om ca 10.500 kvm.

De fastigheter som omfattas av försäljningen är Ankaret 12 & 13 samt Högkullen 1 & 2, som är centralt belägna i Örkelljunga. Bolagets ägare, Örkelljunga kommun, tog under förra året beslutet att sälja lägenheterna i syfte att i nästa skede möjliggöra nyproduktion av bostäder i Örkelljunga.

Köpare är Svedulf Fastighets AB.

-”Fastigheterna kompletterar vårt befintliga bestånd och vi ser fram emot att öka vårt fastighetsinnehav i Örkelljunga. Vi har god erfarenhet av vårt ägande i Örkelljunga och vi ser positivt på den framtida utvecklingen i kommunen”, säger Erik Bergström, Svedulf Fastighets AB.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 55 mkr. Tillträde sker per den 1 april 2013. Avtalet är villkorat av att kommunfullmäktige i Örkelljunga godkänner aktieöverlåtelseavtalet.