042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Dynamics 365 Business Central – Oktoberuppdateringen

I oktober är det dags för en ny uppdatering av den senaste versionen av Business Central. Dynamics 365 Business Central har som många av er vet ett komplett affärssystem utformad och optimerad för SMB-organisationer som NAVET Affärssystem tillhandahåller som produkt och tjänst. Uppdateringarna sker två gånger årligen och i den senaste uppdateringen 2019 ”Apriluppdateringen” låg fokus på användarens produktivitet. I ”Oktoberuppdateringen” kommer ekosystemet, The Independent Software Vendor (ISV) som ger dig som kund möjlighet till både vertikala och horisontella lösningar i Business Central, uppdateras för att möjliggöra flytt mellan befintliga och nya kunder till Business Central i molnet. Här får ni en genomgång av uppdateringen.

Grundläggande service: Laserfokus på prestanda, tillförlitlighet, support och säkerhet är viktigt för att servicekvaliteten ska fortsätta att ligga före serviceanvändningens tillväxt. Detta för att tillgängligheten, som redan befinner sig i en stark position, ska bevaras.

Modern klient: Med den andra uppdateringen 2019 får användarna tillgång till Business Central i webbläsaren, Windows 10-skrivbordsappen, mobilappar på Android och iOS eller i Outlook. Ökade produktivitetsfunktioner för den moderna webbläsarupplevelsen, som når en stor milstolpe i sin omvandling till en skrivbordsupplevelse i världsklass för både nya användare och expertanvändare. Våg 2 av 2019 års version är även den första versionen som inte innehåller Dynamics NAV-klienten som var ansluten till Business Central (även känd som Windows-klienten). De moderna klienterna stöder nu så många produktivitetsfunktioner att Windows-klienten upphör för Business Central framöver. Den gamla Dynamics NAV‑klienten stöds fortfarande av Apriluppdateringen 2019 och tidigare versioner.

Moderna utvecklarverktyg: Uppdateringen är den första som inte innehåller den klassiska utvecklingsmiljön. Den moderna utvecklarupplevelsen baseras på Visual Studio-kod med Azure DevOps, och ett modernt programmeringsspråk som har stöd för ett tilläggsbaserat tillvägagångssätt för anpassning. Detta innebär att vi nu får mer strukturerad utveckling av tillägg och anpassningar. Den klassiska utvecklingsmiljön stöds fortfarande av uppdateringen i april 2019 och tidigare versioner i linje med supportlivscykeln.

Kundmigreringsverktyg: Efter att ha gjort det möjligt för Dynamics NAV ISV:er att få sina lösningar till Business Central online är nästa steg att underlätta för befintliga Dynamics SMB-kunder som kommer från Dynamics NAV, Dynamics GP eller Dynamics SL för att migrera från sina nuvarande lokala lösningar till Business Central online. Detta innebär att kunder inte nödvändigtvis måste bestämma sig idag om de vill köra Business Central online eller on-prem eftersom det blir enklare och enklare att i ett senare skede migrera systemet till online.

Har ni några frågor om uppdateringen? Tveka inte att höra av dig till NAVET Affärssystem.

Källa: Microsoft