042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Nu är rapporten om sydsvenskt näringsliv här- Sydsverige Live 2019!

Idag släpps Sydsverige Live för tredje året i rad. Precis som tidigare är rapporten baserad på statistik och intervjuer med 150 företagsledare i Sydsverige, men nytt för i år är att det även har genomförts sex dialogmöten med beslutsfattare runt om i regionen för att få ytterligare lokala insikter. Rapporten ger företagsledare och beslutsfattare värdefulla insikter och fungerar som beslutsunderlag. Bakom rapporten står Sydsvenska Handelskammaren, Navet och de sex Länsförsäkringsbolag i södra Sverige och Halland.

Malmö-Lund-Helsingborg står starkt inför avmattad konjunktur
I rapporten analyseras bland annat hur konjunkturen drabbar olika regioner i Sverige. Strukturellt sett är det företag som är verksamma inom tillverkningsindustrin och som bedriver internationell handel med varor som är mest utsatta för en dämpad internationell konjunktur. Trots att det finns gott om denna typ av företag i Malmö-Lund-Helsingborg-regionen förväntas inte en global avmattning drabba regionen hårt då det även finns en stark tjänstesektor som kan dämpa effekten. Detta gör regionen mer lik Stockholm, som är den minst konjunkturkänsliga regionen med många tjänsteföretag och en stor statlig sektor.

Finanskrisen 2008 drabbade Malmö-Lund-Helsingborg hårdare än andra storstäder, men de skånska arbetsmarknaderna ser nu ut att vara ganska robusta inför en kommande avmattning. Att så många grannregioner är känsliga kan ge spridningseffekter. Det behövs tydlig beredskap exempelvis på mer yrkesutbildning, säger Per Tryding, vVD på Sydsvenska Handelskammaren.

Kompetens – vart tredje företag rekryterar internationellt
Analysen visar att företag i regionen bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för att utveckla sina affärer. Både digitalisering och klimatsmarta lösningar beskrivs som strategiska frågor som man arbetar aktivt med. Ett hinder som oroar mot fortsatt organisk tillväxt är dock kompetensförsörjningen som beskrivs som en stor utmaning.

Skåne är en stark region inom det här området och får tillskott genom regionens universitet, men är också attraktivt för talanger från andra håll. Under de senaste fem åren har sydsvenska företag rekryterat närmare 2 500 akademiker utanför EU.

-I vår intervjuundersökning bland 150 sydsvenska företag uppger vart tredje att man nu arbetar med internationella rekryteringar. Skåne ligger dock en del efter övriga storstadsregioner och det är därför sannolikt att den här typen av rekryteringar kommer att öka, säger Alexander Alvén, Partner och CEO på NAVET Analytics.

tillväxtföretag – starkare än Göteborg
Tidigare år har Sydsverige live presenterat och analyserat tillväxtföretagen i Sydsverige. Regionen har många så kallade 10-10-10-företag, det vill säga företag som inom tio år från starten har vuxit till minst tio anställda och nått minst tio miljoner i omsättning. Malmö-Lund-Helsingborg-regionen har 420 stycken 10-10-10-företag och omräknat till per capita är det fler än i Göteborgsregionen. Regionens stora andel tillväxtföretag tyder på ett bra näringslivsklimat med goda förutsättningar för att skapa nya företag som växer.

Tillväxten och lönsamheten i det regionala näringslivet är avgörande för Skånes framtid. Genom att stötta Sydsverige Live, vill vi bidra till att skapa insikter som gör att företagarna kan fortsätta vara framgångsrika i vår region, Säger Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne.

Bild: Så konjunkturkänslig är din region

Bilden visar hur exponerade de svenska arbetsmarknadsregionerna är för den internationella konjunkturen. Den ena axeln (Y – uppåt och nedåt) visar hor stor del av regionens löneinkomster som skapas av personer anställda i företag som exporterar och importera varor. Den andra axeln (X – vänster-höger) visar andelen av regionens sysselsatta som jobbar inom tillverkningsindustrin.

Diagrammet ger en bild över hur internationell en region är i bemärkelsen att man arbetar med att tillverka och handla med varor på internationella marknader.

Därmed säger bilden också mycket om hur regionen påverkas av att den internationella efterfrågan förändras.

 

Rapporten finns att läsa på www.navetanalytics.se

kontaktperson: Alexander Alvén, Partner/CEO – Navet Analytics AB, alexander.alven@navet.se, 073-520 95 00

Nytt kontor i Malmö

Navet har sedan flera år känt ett starkt intresse för en etablering i Malmö. Nu är det dags och...

Vi välkomnar Håkan

Håkan Petersson har anställts som partner inom vårt affärsområde fastighetsrådgivning med...