042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Framtiden för Ängelholm Airport säkrad

Skåne Nordväst och Swedavia AB har träffat en principöverenskommelse som innebär att driften på Ängelholm Helsingborg Airport säkerställs och för framtiden skapas stora utvecklingsmöjligheter med bla fokus på destinationen.

Kommunerna kommer så snart affären med Swedavia AB är klar att sälja flygplatsen vidare till det regionala näringslivet företrätt av Peab AB. Övriga aktörer är bla Bergendahlsgruppen, IKEA, Biltema och Brinova.

Navet AB har sedan ett år tillbaka varit exklusiva rådgivare till Skåne Nordväst.