042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Vi välkomnar Håkan

Håkan Petersson har anställts som partner inom vårt affärsområde fastighetsrådgivning med placering på vårt kontor i Helsingborg. Håkan kommer att medverka i vår nya Malmöetablering vilket också blir hans utgångspunkt så snart kontoret är fullt etablerat.

Håkan kommer närmast från egen rådgivningsverksamhet i Stockholm med globala kunder inom fastighetsverksamhet. Dessförinnan har Håkan drivit Wiklund & Partners finansiell rådgivning samt varit VD på fastighetsbolag med internationell karaktär.

Håkan har blivit skåning och flyttade till Helsingborg under våren tillsammans med sin familj.