042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet agerade rådgivare till Smidmek i samband med Peabs senaste förvärv av företaget

I samband med Peabs senaste förvärv upp till 100% av Smidmeks aktier agerade NAVET Corporate finance rådgivare till säljarna.

Navet var rådgivare redan 2017 när Peab tecknade avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i AB Smidmek i Eslöv. Smidmek, som sedan dess varit en del av Byggsystem inom affärsområde Industri, levererar totallösningar för prefabricerade stommar i betong och stål samt tunnplåtskonstruktioner till byggnadsindustrin och övrig industri.

Bolaget har integrerats väl i Peab samtidigt som en stor extern kundbas bibehållits. Bolaget har haft en hög tillväxt och en mycket positiv utveckling sedan förvärvet.

I samband med förvärvet slöts avtal om att resterande 40 procent av aktier skulle förvärvas inom en viss fastställd tid.

Ny VD för Smidmek blir Victor Hallberg, som rekryterades till bolaget före den första transaktionen med Peab 2017.