042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Svagare konjunktur, rätt tillfälle för omvärldsanalys

Under en längre tid har vi både fått se och höra rapporter om allt sämre utsikter för konjunkturen i världen, Europa och Sverige. Vi har bland annat en fortsatt osäkerhet kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Brexit fortsätter vara en nagelbitare samtidigt som oroligheterna i Mellanöstern har skapat en ökad risk. Detta tillsammans hotar att dämpa världskonjunkturen ytterligare. Så hur ligger det egentligen till med konjunkturen på hemmaplan? NAVET Analytics ger dig en färsk prognos och blickar framåt.

Trots att aktuella värden pekar på att vi fortfarande befinner oss i en högkonjunktur är det tydligt att Sverige är inne i en avmattningsfas. Sedan förra mättillfället i juni ser vi således ett fortsatt försämrat läge både om man tittar till statistik och övriga indikationer. Enligt SCB har svensk BNP minskat med 0,1 procent under andra kvartalet i år till följd av minskade investeringar. Även svensk sysselsättning föll tillbaka för andra kvartalet i rad och indikatorer tyder på att exportorderingången är på väg ned. Läget har alltså försämrats och enligt Konjunkturinstitutets mätningar har bristen på arbetskraft i näringslivet minskat snabbt under innevarande år och verkar vara på väg ned mot ett historiskt medelvärde. Flera prognosinstitut har även reviderat ner tillväxtprognoserna för 2021.

Även om avmattningen inte förväntas bli dramatisk kommer nedgången att märkas av. Som litet och öppet land påverkas Sveriges ekonomi starkt av det omvärldsläge som råder. Utöver svagare internationell tillväxt väntas industrin hos viktiga handelspartners som USA, Storbritannien, Tyskland och övriga euroområdet vara på väg mot nivåer under det normala, vilket sannolikt leder till en svagare utveckling för svenska exportprodukter.

I tider av stor osäkerhet märker vi på NAVET Analytics att behovet av omvärldsanalyser för organisationer ökar. Det kan vara allt ifrån statusuppdatering om konjunkturen, prognoser över en viss marknad eller skräddarsydda analyser med hjälp av AI som våra kunder efterfrågar.

Med hjälp av en omvärldsanalys från NAVET Analytics kan du förutse och förstå din marknad eller kund och kartlägga spelplanen med alla konkurrenter med helt unik teknologi och metodik som Navets partner Quilt.AI har utvecklat med stöd av Artificiell intelligens. Vi kallar det Digital Etnografi. Möjligheterna är enorma, begränsningarna är få. Vad säger, uttrycker och delar exempelvis din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

I dagsläget har trender och beteenden vid över 4,3 miljarder konsumtionstillfällen i 540 städer och 82 länder tolkats genom detta verktyg. AI-motorn tolkar bilder, video, text samt sökord och förstår ironi, sarkasm och utryckssymboler – sammanvävt ger detta oss en djupare förståelse kring sammanhang och händelser vilket våra kunder agerar efter.

Vill du veta mer om hur vi på NAVET Analytics kan hjälpa dig att förstå din omvärld? Tveka inte att höra av dig.