042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet partner för H22 – A Smarter City

Idag presenterade Helsingborgs stad Navet som ett av de företag och organisationer som avser att samarbeta med staden inom ramen för stadsmässan H22 – A Smarter City. Navet är stolta att vara en del av denna resa och fortsatt bidra till en smartare och mer hållbar stadsutveckling.   

Navet har en lång erfarenhet och historia av att stödja regionens företag, organisationer samt kommuner på olika sätt genom att leverera rådgivning för bättre affärer. I arbetet kring H22 är det vår expertis av omvärldsanalyser med artificiell intelligens och digital etnografi samt strategisk rådgivning det som vi främst kommer bidra med.

– H22 är ett mycket unikt och handlingsorienterat initiativ som ger oss möjlighet att forma en bättre framtid för alla. Både för Helsingborg och i förlängningen hela Sverige. Vi är glada att vara en del av denna resan, säger Alexander Alvén VD på Navets dotterbolag Navet Analytics AB.

Ta del av filmen som presenterar projektet på: www.h22.se

Fakta H22 

H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Satsningen manifesteras med en internationell stadsmässa 2022 som ska visa upp och utforska framtidens lösningar för livet i staden.  

Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljonpublik till hantverks- och designmässan H55. 1999 blev H99 föregångare till en rad andra bomässor i landet. Med H22 tar Helsingborg nästa steg på resan och fokuserar på en fråga som är av allt större vikt: En smartare och mer hållbar stad.