042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Byggmarknaden – Så mycket mer än nybyggnad

Byggkonjunkturen och bostadsmarknaden är ett bevakat område som ofta får mycket plats i media. Faktum är att Byggmarknaden står för över 10 procent av Sveriges BNP. Jens Linderoth som är Analysansvarig på NAVET Analytics snackar byggmarknad, konjunktur och besvarar en fråga som han ofta får förklara svaret på.

Ofta får jag frågan från vänner och bekanta, ”du som jobbar med kunder på byggmarknaden, hur är läget på marknaden egentligen?” Svaret blir ofta mer komplext än väntat. Saken är den att många likställer byggkonjunkturen med hur nybyggnadsinvesteringarna utvecklar sig och inte sällan är det enbart nybyggandet av bostäder som får representera en marknad, som är så mycket större och mer komplex än så.

”Vi som arbetar med statistik, prognoser och analyser av byggmarknaden har en något annan syn.”

I rättvisans namn är det ju så att många nyfikna lekmän är mest intresserade av just bostadsbyggandet eftersom det är något man har lätt att relatera till. Därför får också bostadsbyggandets roll de största rubrikerna i media. Det intresserar helt enkelt de stora läsarskarorna och i dessa tider, när media jagar antal ”klick” och reklampengar är det inte så konstigt att bevakningen blir lite snedvriden. Vi som arbetar med statistik, prognoser och analyser av byggmarknaden har en något annan syn.

”Det är också så att ombyggnads- och underhållsvolymen, den sk ROT-marknaden, är avsevärt större än nybyggnadsvolymen, 300 miljarder jämfört med 190.”

Vår uppgift är att bevaka och analysera alla stora och små nischmarknader som byggsektorn består av. För vissa kunder är tex bostadsbyggandet helt ointressant. Till en början kan vi konstatera att om vi avgränsar byggmarknaden till att bestå av ny- och ombyggnadsinvesteringar och byggnadsunderhåll inom alla typer av hus, bostäder, kontor, industri, handel och offentliga lokaler, så motsvarade detta 2018 ett värde av närmare 490 miljarder kronor enligt NAVET Analytics konjunkturrapport. Knappt 20 procent av denna volym var nybyggnad av småhus och flerbostadshus. Det är också så att ombyggnads- och underhållsvolymen, den sk ROT-marknaden, är avsevärt större än nybyggnadsvolymen, 300 miljarder jämfört med 190.

Givetvis är det ur nyhetssynpunkt mer intressant att följa nybyggnadsaktiviteten, eftersom den i avsevärt högre grad påverkas av konjunkturförändringar som sysselsättning, privat konsumtion, maskininvesteringar, efterfrågan i olika delar av näringslivet etc. Det är således här NAVET Analytics långa erfarenhet kommer våra kunder väl till pass när det gäller att analysera nyckeltal, ekonomiska faktorer, politik och psykologiska hänsyn för att beräkna och förklara prognoser och scenarios på bygg- och fastighetsmarknaden.

”I stora drag menar vi att nybyggnadsinvesteringarna faller tillbaka i takt med att konjunkturen viker medan ombyggnadsinvesteringarna får större plats.”

På byggmarknaden är svängningarna ofta kraftiga och ryckiga, vilket får stora konsekvenser för våra kunder och gör det särskilt viktigt att få en löpande, objektiv och analyserande bevakning från oss. I vår senaste konjunkturrapport redogör vi för hur vi ser på utvecklingen inom ett flertal sektorer på byggmarknaden. I stora drag menar vi att nybyggnadsinvesteringarna faller tillbaka i takt med att konjunkturen viker medan ombyggnadsinvesteringarna får större plats.

”Bostadsbyggandet har redan tappat drygt 15 procent av sin volym sedan toppen 2017 och våra prognoser indikerar en fortsatt nedgång med i storleksordningen 20 procent under perioden 2019-2020”

Den stora volymen byggnadsunderhåll, som i stor grad påverkas av byggnadsbeståndets ålder och skick fortsätter att växa i modest men stabil takt med omkring 3 procent per år. Bostadsbyggandet har redan tappat drygt 15 procent av sin volym sedan toppen 2017 och våra prognoser indikerar en fortsatt nedgång med i storleksordningen 20 procent under perioden 2019-2020. Privata lokaler som industri, kontor och handel har hittills haft en mildare dämpning men vi räknar med att nedgången kommer att accelerera under kommande två år.

I samband med våra konjunkturrapporter samlar vi in indikatorer från egna paneler med konsulter, arkitekter och liknande och tillsammans med att bevaka bygglov och planerade projekt får vi tidiga signaler om hur byggmarknaden kan komma att utveckla sig. Här ser vi nu ett bekant mönster som vi varit med om i tidigare konjunkturnedgångar. När nybyggandet viker får ombyggnad större utrymme eftersom många fastighetsägare måste hantera en ökad rörlighet bland hyresgästerna med hjälp av hyresgästanpassningar och konverteringar av verksamheter. Vi tror också att de offentliga husbyggnadsinvesteringarna kommer att klara sig bättre än de kommersiella. Behoven är stora inom skola, vård, transport m m och med en rekordlåg räntenivå och en större möjlighet att få in konkurrenskraftiga anbud kan offentlig sektor agera kontracykliskt på en annars vikande byggmarknad.

Vill du veta mer om hur vi på NAVET Analytics kan hjälpa dig förstå din marknad och skräddarsy konjunkturbevakningar? Tveka inte att höra av dig till oss!