042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

AI inom Microsoft och Dynamics 365 Business Central

Idag bubblar ordet AI eller Artificiell intelligens som aldrig förr. Man stöter på det i många former och uttryck vilket kan vara förvirrande då man som organisation ska navigera bland alla begrepp och tekniker. Vad kan man använda AI till och hur går man tillväga för att implementera det? Listan kan enkelt göras lång med frågor som många organisationer ställer sig idag men man behöver inte titta långt för att hitta svar. Vad sägs om standardiserad out-of-the-box AI från ingen mindre än Microsoft?

Det är ingen hemlighet att Microsoft satsar mycket på AI och dess underliggande tekniker. Exempelvis innehåller affärssystemet Dynamics 365 Business Central redan nu flera AI-funktioner. Vi tar här en närmare titt på dessa.

Försäljning- och lagerprognos

Lagerhantering är en stor utmaning för många företag. Det krävs både mycket kunskap om hur försäljningen historiskt har sett ut men också hur marknaden kommer att förändras framåt vilket leder till ett tidskrävande prognosarbete.

Med hjälp av funktionen för försäljning- och lagerprognos kan Business Central göra arbetet åt dig. Funktionen använder nämligen statistiska metoder för att analysera historiska data (försäljning) för att sedan förutspå hur behovet för en viss artikel kommer att se ut i framtiden och exempelvis automatiskt föreslå lagerpåfyllnad. Vidare kan programmet vid skapandet av en inköpsorder för en viss leverantör automatiskt att föreslå att du fyller på lagret även på andra artiklar som förutspås behövas inom en viss period.

Det går dessutom att konfigurera prognosen till att använda olika perioder att rapportera efter, som till exempel månad eller kvartal. Man kan även välja antal perioder att beräkna prognosen efter. Denna prognos visas sedan på artikeln där perioderna (beroende på konfiguration) och antalet visas i en graf:

Förutspå sena betalningar

Sent betalda fakturor är något som många företag kämpar med. Det finns vanligtvis en process för att kontrollera om en faktura har förfallit och sedan skicka ut en påminnelse manuellt eller med systemstöd. Tänk istället om man visste vem som inte kommer betala sin faktura i tid, för att påminna redan innan fakturan har förfallit? Med hjälp av den senaste AI-funktionen i Business Central kan man det!

Förutspå sena betalningar använder statiska metoder för att förutspå vilka fakturor som ej kommer att betalas i tid. Det går att ställa in noggrannheten för standardmodellen samtidigt som användning av egna statistiska modeller fungerar. Rent praktiskt samlas alla fakturor som förutspås förfalla i en egen lista där bland annat säkerhetsgrad för antagandet anges. I denna lista kan man sedan välja att påminna kunden.

Kassaflödesprognos

Med hjälp av AI inom (Cortana Intelligence) kan man utöka kassaflödesprognosen till att även hantera dokument med ett framtida förfallodatum. Detta ger en mer korrekt bild av kassaflödet och läggs enkelt på den vanliga analysen:

Ett genomgående tema för AI är att kunna förutspå framtiden eller den situation vi befinner oss i och därmed bli och vara mer proaktiv än reaktiv. Ovannämnda funktioner är ett enkelt sätt att börja använda AI eftersom de dels ingår dels är färdigkonfigurerade i Business Central. Funktionerna finns helt enkelt där och det krävs ingen stor investering för att sätta igång. Vill man sedan gå vidare till mer avancerade analyser kan man använda tjänster från Navets affärsområde NAVET Analytics där vi kan göra marknads- och omvärldsanalyser som tidigare inte varit möjliga.

Frågor som, vad söker människor efter, vad skriver de om, vilka nyheter är de intresserad av, hur interagerar de med företag och budskap de kommer i kontakt med, när och var någonstans? Vem påverkar vem, hur och varför? kan alla besvaras med hjälp av AI verktyget som är världsledande inom sitt slag. Läs mer på: https://navet.se/kompetenser/navetanalytics/

 

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med Microsoft och Dynamics 365 Business Central?
Tveka inte att höra av dig till NAVET Affärssystem.

 

Nytt kontor i Malmö

Navet har sedan flera år känt ett starkt intresse för en etablering i Malmö. Nu är det dags och...

Vi välkomnar Håkan

Håkan Petersson har anställts som partner inom vårt affärsområde fastighetsrådgivning med...