042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Så hittar du venture capital i Sydsverige

Det finns inte mindre än 34 innovativa miljöer i Sydsverige. Regionen bjuder alltså på en bred flora av innovativa miljöer. Här får du koll på dessa innovativa miljöerna och hur kapitalet som är avsett för venture capital tänker.

Flest innovativa miljöer har Malmö (10), Lund (8) och Helsingborg (6). Det är en hälsosam blandning av formella och informella inkubatorer, acceleratorer, Science Parks och startup-scener. Dessa drivs med differentierade affärsfokus och i olika former. Malmö bidrar med en diversifierad scen för startups där bland annat Game Habitat, Minc, The Ground, Djäkne Startup Studio samt Media Evolution alla fyller sina syften. I Lund ligger fokus runt Ideon och områdets innovationsmiljöer. Likaså gör Smile stora avtryck på startup-scenen i Lund. I fotspåren på Lunds storhetstid inom Telecom finns nu Mobil Heights som en attraktiv avknoppning för innovationer. Helsingborg har mer traditionella acceleratorer som Think och co-working koncept som Mindpark men har också nischat sig med sin E-Commerce Park, inriktad mot e-handel. Utanför dessa tre större hubbar finner vi Kalmar Science Park (Kalmar), Blue Science Park (Karlskrona) samt Krinova Incubator & Science Park (Kristianstad). Krinova Incubator & Science Park bedriver TÖS som är ett arbetsmarknadsprojekt där fokus i projektet är Östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling främst i form av aktivt innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter.

Utan tvekan råder det en viss polarisering mellan orternas startup-scener och de drar inte sällan åt olika håll. Det vore bra för regionen med en konvergens mot mer kommersialisering av innovationer så att fler kan ta del av förbättringar och nya möjligheter. Att samla all innovationskraft och potential skulle bättre frigöra kraft i en gemensam kontext. Med andra ord, en decentraliserad Sydsvensk startup-scen där fokus på staden förblir en sekundär fråga och innovationen en primär fråga. Detta hade med all sannolikhet skapat en starkare och attraktivare mötesplats, intressant nog för att attrahera fler nationella och internationella investerare och således mer kapital på sikt. För trots att mycket bubblar har Sydsverige en bit kvar till att bli en riktigt het venture-capital-region.

 

Så fungerar venture capital

Venture capital investeras mestadels via fonder. En klassisk venture capital-investering är en tidsbegränsad minoritetsinvestering i ett onoterat företag. Avkastning uppstår genom försäljning av aktier i bolagen. Venture capital-aktören är mycket aktiv i sitt ägande och tillför såväl kapital som branschkunskap, styrelsekompetens, strategi och kontakter. Fonderna drivs ofta av före detta entreprenörer, vilka har ett stort kunnande av unga och snabbväxande bolag samt nätverk som de kan dela med sig av, vilka är avgörande för bolagens framtida utveckling. Behovet av tillväxtkapital är särskilt viktigt då den svenska ekonomin är en liten öppen ekonomi, vilket gör den mycket exportberoende och exponerad mot världsekonomin. Världens storbolag slår rekord i att investera i innovativa småbolag och det svenska och sydsvenska näringslivet hänger på trenden. Beroende på kapitalets ursprung finns det olika bakomliggande drivkrafter. Incitamenten varierar från rent ekonomiska aspekter, tekniska innovationer till tillgång på skalbara affärsidéer som kan implementeras över hela världen.

Venture capital kan i sin tur delas upp i olika typer, beroende på var investeringsobjektet befinner sig i sin bolagsutveckling.

  • Såddkapital – Den initiala finansieringen som en entreprenör ofta behöver för att kunna utveckla sin idé och starta sitt företag. I dessa faser tillför ofta venture capital-aktören mer kunskap och kompetens än kapital.
  • Tillväxtkapital – Används när företag ska gå från en relativt nystartad verksamhet till att bli en större aktör. Typisk investeringsstorlek är 5-50 miljoner kronor.
  • Bryggfinansiering – En större investering på ofta 50-250 miljoner kronor som används mellan tillväxtkapitalet och en eventuell börsintroduktion.

Marknaden för venture capital har främst vuxit fram i Stockholm och fick sitt internationella genombrott med bolag som Skype, Klarna, Spotify, Izettle och Truecaller. Malmö har under de senaste fem åren blivit en etablerad plats för jakten på startups och sydsveriges startup-scen attraherar mer pengar och fler investerare år för år. De stora venture capital-aktörerna är inte etablerade i Sydsverige utan de genomför investeringar i regionen men det sker med mandat från Stockholm. Förklaringen är enkel – historiskt finns för få attraktiva bolag och det stora kapitalet är för närvarande samlat i huvudstadsregionen.

Navet Corporate finance bidrar till att identifiera såväl investeringsobjekt som investerare och regionen befinner sig absolut i en positiv trend. Vill du veta mer om vårt arbete och hur vi kan hjälpa dig till bättre affärer? Kontakta Navet Corporate finance.