042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Möt Marcus Crona – Partner, Navet Corporate finance

Om du har samarbetat med Navet lär du ha koll på Marcus. Har du inte haft möjligheten eller vill lära känna honom lite mer på djupet har du nu chansen! 2008 anställdes Marcus som Affärsanalytiker inom Navet Corporate finance. Sedan 2017 är han delägare i Navet med särskilt fokus mot bolagstransaktioner och fastighetstransaktioner. Flera av uppdragen som genomförs omfattar även strategisk rådgivning i olika former, något han även brinner för att hjälpa kunderna med.

Bjäresonen som drog till Lund
Efter uppväxten på Bjärehalvön gick flytten till Lund för universitetsstudier. Där tog Marcus sin civilekonomexamen på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet med inriktningen redovisning och finansiering. Tanken var att arbeta som revisor, något som sen skiftades till bank, därav de dubbla inriktningarna från studieåren. En kombination som idag kommer väl till pass i arbetet inom Navet Corporate finance som berör båda områdena ur många aspekter och ställer krav på förståelse och kunskap om hur bl.a. en balansräkning är uppbyggd och kan analyseras.

Finanskrisen satte stopp för bankplaner
Parallellt med studierna i Lund arbetade Marcus inom SEB och tanken var att fortsätta inom bankvärlden även efter examen. Finanskrisen år 2008 medförde dock anställningsstopp i samtliga banker och av en slump korsades vägarna med Navet och kärlek uppstod.

–          När jag träffade Navet och vi diskuterade en anställning kändes det redan från början väldigt rätt. Att kunna kombinera min utbildning och stora intresse för affärer och rådgivning var lockande. Att det nu gått mer än tio år visar att det var helt rätt beslut, säger Marcus.

Karriären inom Navet började som Affärsanalytiker inom affärsområde Navet Corporate finance vid förvärv och försäljning av rörelsedrivande bolag och verksamheter. Med tanke på den svåra tiden för många kunder under de första åren präglades även många av uppdragen av strategisk rådgivning med syfte att hjälpa kundernas verksamhet att stärkas.

Sedan 2012 arbetar Marcus brett inom Navet Corporate finance och ansvarar och projektleder kundprojekt inom såväl bolags- som fastighetstransaktion, tillsammans med övriga i teamet.

–          Jag drivs av dynamiken i en transaktion. Varje process är unik och ställer krav på oss som rådgivare att anpassa affären efter vår kund. Det blir en spännande mix av ekonomi, juridik och affärsmannaskap som är inspirerande och utvecklande, säger Marcus.

Vad gör då Marcus utanför arbetet? Idag bor han i Helsingborg och när han inte arbetar ägnas en stor del av fritiden till träning i olika former, resor till såväl värme som snö och umgås med vänner. Dessutom är han singel och på jakt efter kärleken. På senare år har även ett visst intresse väckts för hinderbanelopp, s.k. OCR-lopp. I maj springer Marcus Toughest för tredje gången i Malmö.