042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Expense Management – löser strul kring utlägg

Suck! Ännu en hög kvitton att nysta upp. Att hantera utlägg manuellt är inte sällan en tidskrävande, tråkig och felbenägen process. Det är inte ovanligt att underlag och kvitton försvinner eller lämnas in alldeles för sent till ekonomiavdelningen. Det är inte heller ovanligt att underlaget saknar relevant information, som exempelvis namngivna deltagare vid en representation. Tar man hänsyn till tiden det kan ta att ”driva in” korrekta underlag och att göra manuella justeringar blir processen kostsam. Märkligt nog har detta manuella arbete blivit rutin hos många företag. Det kanske inte ens är något man reflekterar över eftersom man alltid har arbetat så. Vårt tips är enkelt. Sluta!

Continia Expense Mangement är ett system som kan lösa upplägget kring utlägg smart och enkelt. Det är en helt integrerad Add-on till NAV och Business Central. Här presenteras några av programmets fördelar:

  • Ingen manuell hantering av varken själva utlägget eller underlag och kvitton
  • Enkel hantering av utlägg för användaren genom en App
  • Snabbare utbetalning vid egna utlägg
  • Bättre kontroll och översikt av alla utlägg för både användaren och ekonomiavdelning
  • Rätt bokföring med standard NAV
  • Robust attestflöde i NAV
  • Integration för automatiska utläggstransaktioner för företagskort

Expense Management är väldigt enkel att komma igång med och ger många fördelar för både ekonomiavdelningen och användaren. Med några klick kan man skapa ett utlägg och bifoga underlag eller kvitto. Användaren har hela tiden kontroll på vilka utlägg som ekonomiavdelningen eventuellt behöver hantera och vilka som är ute på attest eller redan är godkända. Det är också enkelt att, utan utveckling, anpassa appen och exempelvis bestämma vilka fält som ska visas för användaren eller vilka typer av utlägg som ska vara tillgängliga.

En av styrkorna är att Expense Management är helintegrerat i NAV, vilket innebär att användaren jobbar i ett och samma system som de redan är vana vid. En annan fördel är att bokföringen sker direkt i NAV, och inte genom någon integration, vilket också innebär korrekta transaktioner i huvudboken. Det är värt att notera att rent tekniskt så följer objekten med vid en installation av Document Capture, vilket innebär att om man redan har Document Capture installerat så krävs det endast en konfiguration för att komma igång.

Vill du också göra livet enklare med Expense Management? Tveka inte att höra av dig till Navet Affärssystem.