042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

AB Höganäshem säljer till SBB i Höganäs

Navet AB har agerat rådgivare till kommunala bostadsbolaget AB Höganäshem när man avyttrar 12 bostadshus om ca 9000 kvm i centrala Höganäs till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Fastigheterna Olympia 14 och 15, byggda 1966-1967, består av dels sju tvåvånings loftgångshus och dels fem trevåningshus. Totalt 122 lägenheter

-Intresset för objektet var mycket stort och värdet i affären tangerar en ny nivå i Höganäs. Med ett begränsat utbud är det lätt att förstå att välbelägna bostadsfastigheter i  tillväxtkommuner fortsatt är mycket attraktiva på marknaden, säger Marcus Crona, Partner på Navet AB.

Höganäs Kommun är en av Sveriges mest attraktiva kommuner och brukar finnas i toppen i samband med undersökningar om var det är bäst att bo. Dessutom har kommunen ett välmående näringsliv och företagarklimatet är bland det bästa i Sverige. Höganäs kommun kom på tredje plats i Sverige i 2018-årskommunranking av Företagsklimat gjord av Svenskt Näringsliv.

-Efter noggrann utvärdering, där krav på förvaltningskvalitet och bostadssocialt ansvarstagande beaktats, har vi nu tecknat kontrakt med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Vi är övertygade om att SBB kommer äga och förvalta Olympia på samma förtjänstfulla sätt som Höganäshem har gjort, säger Jesper Månsson, Höganäshems VD.

-SBB fortsätter sin satsning på tillväxtkommuner och ser fram emot att tillsammans med Höganäshem och Höganäs kommun satsa på det bostadssociala arbetet. Genom att i samband med tillträdet sälja en kommersiell fastighet fortsätter SBB sin resa att skapa nordens starkaste aktör för samhällsfastigheter med fokus på social infrastruktur, säger Ilija Batljan, SBBs VD.