042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet Corporate finance bidrog till lyckad försäljning av Höganäs Verkstads AB

Den 31 januari förverkligades affären med stort A för anrika Höganäs Verkstads och dess nya ägare NPO Industrier. Navet Corporate finance fick förtroendet att förbereda ägarskiftet med en gedigen analys och har varit rådgivare genom hela transaktionsprocessen.

Verkstadsföretaget Höganäs Verkstads grundades 1893 för att bistå Höganäs AB med tekniska behov. Höganäs Verkstads är idag en komplett komponenttillverkare och servicepartner. Bolaget erbjuder en maskinverkstad med svarvning, fräsning och så kallad arborrning samt en gedigen plåt- och svetsverkstad med moderna robotar. Bolaget erbjuder också en servicegrupp för industriunderhåll, installation och platsrelaterade byggen samt transportbandsservice.

Ambitiös tillväxtplan satt i verket

De senaste fem åren har ägare och ledning i Höganäs Verkstads arbetat på en strategi för ökad automatisering och tillväxt. Bolaget har i huvudsak tagit marknadsandelar genom organisk tillväxt, med undantag av köpet av KI Maskinverkstad i Landskrona, som förvärvades genom en inkråmsaffär 2018.

Nya ägaren satsar långsiktigt

NPO Industrier AB är ett nybildat bolag, under ledning av Niclas Pedersen som senast kommer från ett VD-uppdrag för Mega Teknik i Landskrona. NPO Industrier AB har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som kan vidareutvecklas, där Höganäs Verkstads är en plattforminvestering. Satsningen är långsiktig och ambitionen är att Höganäs Verkstads ska vara marknadsledare i branschen med hög och attraktiv kompetensen. NPO Industrier kommer att bidra med värdefulla erfarenheter som de fått genom mångårigt arbete med företags- och personalutveckling i industriföretag.

Efter förvärvet kommer Höganäs Verkstads leva vidare i samma anda som tidigare, fortsatt med Dag Richardsson som VD. Ola Jönsson, en av säljarna, kommer att vara kvar i styrelsen för bolaget för att hjälpa till att säkra kontinuiteten tillsammans med de nya ägarna. Höganäs AB kvarstår som delägare med 4,9 procent av aktierna.