042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Möt Alexander Alvén – VD på Industrifakta

Jag motiveras av att skapa ett konkret kundvärde och bidra till tillväxt men även individers utveckling såväl internt som externt. Det ger mig stor glädje att dagligen få arbeta med omvärldsanalys och framtidsfrågor tillsammans med en helt fantastiskt team!

För att möta en högre efterfrågan och vidareutveckla bolaget utsågs Alexander Alvén i November 2018 till VD för Industrifakta AB – ett bolag med en 40 årig historia som sedan 2011 är ett helägt dotterbolag inom Navetkoncernen. Industrifakta grundades med syfte att tillhandahålla kvalificerad marknadsinformation för industrin, främst inom bygg-, installations- och fastighetssektorn.

Navet och Industrifakta kompletterar varandra väl och tillsammans erbjuder vi en bredare och mer kraftfull tjänsteportfölj som följer våra kunders strategiska livscykler.

Idag är Industrifakta ett specialiserat marknadsundersöknings- och analysföretag med Norden som marknad. Genom omfattande faktainsamling och statistikbearbetning kombinerat med skräddarsydda intervjupaneler samt egna databaser och beräkningsmodeller skapar Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen.

Vår metodik, kunskap och erfarenhet ger oss unika insikter vilket resulterar i konkreta råd och tydliga rekommendationer som hjälper våra kunder att fatta rätt beslut i strategiskt viktiga frågor. I korthet – vägledning till att ta rätt beslut för bättre affärer.

Industrifakta står just nu inför en expansiv fas där vidareutveckling av tjänsterna så som aktiv rådgivning och digitala leveransmodeller är fokusområden som kommer att öka framöver. Industrifakta svarar därmed inte bara på frågan ’vart är vi på väg som bransch’ utan förser även kunderna med aktivt stöd och vägledning genom hela den strategiska beslutskedjan.

Industrifaktas tjänster efterfrågas allt mer i en osäker omvärld och vi ser ett skifte från ett reaktivt till proaktivt beteende i konsumtionen av strategisk omvärldsanalys.

Alexander är civilekonom med en fördjupning i Strategi och IT. Han har en bred erfarenhet från ledarroller som CFO, IT Chef och Konsultchef inom större internationella koncerner däribland Unilever, Cadbury, ManpowerGroup, Xyntéo och senast Royal Caribbean Cruises. Han har precis flyttat tillbaka till sin hemstad Helsingborg efter några år i Oslo med pendling till London.

Steget från Royal Caribbean Cruises och CFO till VD för Industrifakta är ett naturligt sådant – en CFO i större koncerner är vanligtvis djupt involverad och många gånger ’ägare’ av de strategiska beslutsprocesserna där omvärldsbevakning och framtidsstudier är grundläggande element för att besvara frågor som; vad sker i vår bransch, vilka är våra mål, hur ska vi komma dit och vilka risker samt möjligheter finns på den resan?

Alexander bor nu i Fågelkvarteren på Olympia med två barn och sambo. På fritiden läggs den mesta av tiden på familjen och barnen som är i småbarnsåldern. Ett stort intresse har länge varit arkitektur samt tennis, skateboard och skidåkning något som han nu aktivt för vidare till sina barn.

Är du intresserad av att ta reda på vad Industrifakta kan göra för dig och ditt företag? Tveka inte att höra av dig! 

 


INDUSTRIFAKTA
http://www.industrifakta.se/

Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg
Telefon: 042-38 04 50
info@industrifakta.se

Alexander Alvén
Verkställande Direktör
Mobil: 0735- 20 95 00
Alexander.alven@industrifakta.se