042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Anrika Höganäs Verkstad får nya ägare

NPO Industrier AB har förvärvat 95,1% av Höganäs Verkstads AB. Navet AB agerade rådgivare till säljarna av Höganäs Verkstad genom hela transaktionen.

Höganäs Verkstad grundas redan 1893 med syfte att klara de tekniska utmaningarna inom det mångfacetterade Höganäs AB. Höganäs Verkstad är idag en komplett komponenttillverkare och servicepartner gentemot industrin. Bolaget erbjuder en bred maskinverkstad med svarvning, fräsning och arborrning samt en gedigen plåt- och svetsverkstad med två moderna robotar. Bolaget erbjuder också en servicegrupp för industriunderhåll, installation och platsrelaterade byggen samt transportbandsservice.

Bolaget har i huvudsak tagit marknadsandelar genom organisk tillväxt med undantag från KI Maskinverkstad i Landskrona som förvärvades genom en inkråmsaffär under 2018. Efter förvärvet kommer bolaget leva vidare i samma anda som tidigare, fortsatt med Dag Richardsson som VD.

NPO Industrier AB är ett nybildat bolag med Niclas Pedersen i ledning. Bolaget har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som långsiktigt kan vidareutvecklas i dess ägo, där Höganäs Verkstad är en plattforminvestering.

Navet inledde kundrelationen med Höganäs Verkstad med syfte att förbereda ett ägarskifte och en djupgående analysfas inleddes och köparekategorierna värderades. Kvarstår gör Höganäs AB som ägare av 4,9% av aktierna.

– Under våra fem år som huvudägare har det hänt väldigt mycket och företaget har växt enligt den strategi som vi fastlade när vi förvärvade bolaget.  Jag kommer kvarstå i styrelsen för Höganäs Verkstad för att därigenom hjälpa till att säkra kontinuiteten tillsammans med de nya ägarna, säger Ola Jönsson en av säljarna av Höganäs Verkstad.