042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Tävla och vinn i mästerskapet för Markanvisnings-tävlingar!

Har du full kontroll på tävlingsformen med stort M? Bra där! Men om du svävar på svaret kan det vara värt att ägna fem minuter åt att ett snabbpass i den ädla tävlingsgrenen som faktiskt är en lagsport. Följ med in bakom kulisserna och ta del av hur Navets kund, Fastighets AB 3Hus, har gjort för att vinna attraktiva markanvisningar.

Säkert visste du att markanvisningstävlingen ofta är ett sätt för kommunen att exploatera ett område eller kvarter. Startpunkten är att kommunen utlyser så kallade markanvisningstävlingar. En metod som används för att skapa dynamik och mångfald i ett område. Antingen sker det med fria tyglar för samtliga inblandade eller inom givna och tydliga ramar. Med andra ord. En markanvisningstävling kan vara utformad på olika sätt. En kommun kan antingen välja att styra produkt och utformning för att ett nytt område ska smälta in i befintlig bebyggelse, eller släppa loss kreativiteten hos arkitekter och byggherrar.

Håll kontroll på kriterierna för utvärderingen

Utvärderingarna för tilldelning kan därför se ut på många olika sätt. Till exempel kan utvärderingskriterier handla om pris per kvadratmeter, bruttoarea, arkitektur, utnyttjandegrad etc. Även mjuka parametrar som social hållbarhet, förslag på olika innovationer inom projektet kan vävas in i utvärderingen och bedömas därefter. För att lyckas med en markanvisningstävling behövs erfarenhet av dels byggproduktion, men även kunskap om hur man presenterar en idé och säljer in sina fantastiska tankar och idéer.

Skapa ett vinnande team

Som du förstår av komplexiteten ovan är en markanvisningstävling inte ett enmansprojekt. Istället är det ett lagspel mellan olika aktörer som drivs av olika drivkrafter och ramar. Arkitekten drivs av estetik emedan byggherren till stor del styr efter ekonomi. Att få alla inblandade att acceptera att man har olika synsätt på ett projekt och sträva mot samma mål är en viktig del i att ta fram ett vinnande tävlingsbidrag. Kan alla inblandade aktörer gå i takt, med samsyn, ökar naturligtvis möjligheterna att vinna.

Så vann Fastighets AB 3Hus en attraktiv markanvisning

Navet Corporate finance har framgångsrikt hjälpt många byggherrar, bland annat det skånska fastighetsbolaget Fastighets AB 3Hus. Under 2018 vann Fastighets AB 3Hus en attraktiv markanvisning inom kvarteret Fregatten på Råå. På det 16 000 kvm stora planområdet planeras det nu för cirka 60 lägenheter, 14 radhus, butikslokal och orangeri. Det vinnande bidraget harmoniserar och kopplar tydligt samman med det gamla fiskeläget. Bidraget fick exempelvis höga betyg gällande den arkitektoniska kvalitén. Navet hade glädjen att stötta Fastighets AB3Hus i processen och har stor erfarenhet av att stödja byggherrar och projektutvecklare i dessa tävlingar. Navets djupa och breda erfarenhet från entreprenad- och fastighetsbranschen skapar unika möjligheter att forma framgångsrika projekt. Så om du står inför en markanvisningstävling och ett drömprojekt, slarva inte med träningen och förbered dig noga. Behöver du en stadig hand och rådgivning står Navets specialister redo att ta dig hela vägen över mållinjen.