042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Ny VD för Industrifakta AB

Det Helsingborgsbaserade marknadsundersöknings- och analysföretaget Industrifakta AB befinner sig i en expansionsfas. Efterfrågan på Industrifaktas rådgivningstjänster med erfarenhetsbaserad analys i botten ökar som en följd av att marknaden förändras och med sin 40 åriga historia levererar Industrifakta unikt strategiskt beslutsunderlag som hjälper kunderna att fatta rätt beslut för bättre affärer. Tjänster som efterfrågas alltmer i en mer osäker omvärld. Bolaget är sedan 2011 dotterbolag till Navet AB.

Ny VD med gedigen bakgrund
För att möta den högre efterfrågan och vidareutveckla bolaget har Alexander Alvén utsetts till Vd i Industrifakta AB fr.o.m. 1 november 2018. Alexander kommer närmast från en befattning i Norge som CFO för Royal Caribbean Cruises med fokus på de Nordiska marknaderna. Dessförinnan har Alexander arbetat som CFO för Xyntéo koncernen och har även haft ledande befattningar som konsultchef inom Experis samt inom controlling i Cadbury. Alexander är 37 år, har två barn och återvänder nu till födelsestaden Helsingborg. Alexander kommer att ersätta bolagets nuvarande Vd Patrik Wikman som fortsätter i den dagliga verksamheten med analys och kundleveranser.

– Med Alexander som Vd stärker vi bolagets marknads- och säljkapacitet vilket är ett viktigt steg i vår fortsatta expansion. Bolaget kommer att fortsätta inriktningen mot fördjupade konsekvensbeskrivningar och aktiv rådgivning samtidigt som vi tillsammans med våra kunder skapar unika paneler med skräddarsydd bevakning och statistik. Att leverera digitalt med flexibla gränssnitt i business intelligence modeller är också ett område som kommer att öka framöver, säger Göran Hellström, styrelseordförande i Industrifakta AB.

– Jag tillträdde som VD i samband med att Navet förvärvade bolaget 2011 och har sedan dess varit med och tagit viktiga steg på vår utvecklingsresa tillsammans med vårt team. Det ska bli väldigt intressant att vara med i nästa steg av bolagets utveckling tillsammans med Alexander och övriga kollegor, kommenterar Patrik Wikman, avgående Vd i Industrifakta AB.

– Med min erfarenhet, framförallt från tiden på Xyntéo men även från Experis ser jag fram emot att leda Industrifakta AB in i nästa fas. Organisationen idag är väl rustad och mycket kompetent gällande projekt och leveransförmåga. Även om efterfrågan på våra tjänster ökar ska vi kraftigt öka vår marknadsnärvaro med syfte att bibehålla och utveckla nuvarande kundrelationer samt identifiera nya. Här ska vi ännu tydligare dra nytta av Navets marknadsposition framöver, säger Alexander Alvén, tillträdande Vd i Industrifakta AB.

För mer information eller frågor, kontakta:
Göran Hellström, mobil 0706-62 86 79 alt. goran.hellstrom@navet.se
Alexander Alvén, mobil 0735-20 95 00