042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Bolagsgruppen Lotorp förvärvar Helsingborgsbaserade Pharmaxim

Bolagsgruppen Lotorp har slutfört förvärvet av Pharmaxim AB med dotterbolag. Navet agerade rådgivare till Pharmaxim genom hela transaktionen.

Pharmaxim tillverkar, säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa, hygien och skönhet – för människa och djur. Den operativa verksamheten i företaget grundades 2004 genom ett förvärv från det globala läkemedelsföretaget Pfizer. Utöver sitt historiska arv inom läkemedel har Pharmaxim utökat sitt produktutbud inom hygien och skönhet. Baserat på många års erfarenhet inom läkemedelsindustrin har Pharmaxim blivit en etablerad och aktad aktör inom branschen. Bolaget har i huvudsak tagit marknadsandelar genom organisk tillväxt. Efter förvärvet kommer bolaget leva vidare i samma anda som tidigare, nu med Ove Ohlson som VD för bolaget.

Bolagsgruppen Lotorp förvärvar och förvaltar bolag som långsiktigt kan vidareutvecklas i dess ägo. Lotorp är en Stockholmsbaserad industri- och handelsgrupp med en mycket stark tro på småföretagande. Det är mot denna bakgrund som Lotorp investerar i, förvaltar och vidareutvecklar små och medelstora företag.

Navet inledde kundrelationen med Pharmaxim 2017 med syfte att förbereda en succession och en djupgående analysfas inleddes och köpare-kategorierna värderades. Bolaget har följande affärsområden; Konsumentvaror, Receptfria humanläkemedel, Veterinärläkemedel samt Djurhållningsprodukter. Affärsstrukturen innebar slutligen att ett antal av de befintliga entreprenörerna bjöds in för att fortsatt utveckla verksamheten i en större sfär. Allt som oftast ser investeraren positivt på det faktum att entreprenören blir delaktig på en gemensam resa framöver. Pharmaxim blir nu en del av ett större sammanhang med Bolagsgruppen Lotorp som ny majoritetsägare.

– Navet har ansvarat för hela transaktionsprocessen vilket inneburit att vi kunnat lägga våra resurser på vad som är väsentligt för den operativa verksamheten och inte säljprocessen, säger Ove Ohlson en av ägarna och tillträdd VD.