042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

”Ett felfritt samarbete”

Science Village Scandinavia är ett exploateringsbolag som sätter Lund, Skåne och Sverige på världskartan. Det är fastighetsutveckling i dess absoluta framkant med koppling till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. När det gäller att hålla koll på ekonomistyrning och strategiska fastighetsfrågor lutar sig VDn tryggt mot Navet.

– Navet är en viktig partner till oss, framförallt inom ekonomistyrning och avancerad rådgivning om fastighetsfrågor. Dessutom är de trevliga och alltid tillgängliga, inleder Ulrika Lindmark, VD på Science Village Scandinavia.

Samarbetet med Navet inleddes med utvecklingen av en affärsplan. En affärsplan som lade grunden för ett av världens mest avancerade forskningscentrum. 2019 planeras byggstart på 18 hektar åkermark och redan nu står klart att Skanska, Wihlborgs och Akademiska Hus ges möjlighet att bygga. Byggstart förväntas 2019 och 2020 ska en spårväg förbinda området med centrala Lund.

Nära koll på siffrorna
Efter att Navet utvecklat en affärsplan åt Science Village Scandinavia fick Navet ansvaret för ekonomistyrningen i exploateringsbolaget. Konkret agerar Navets konsult ekonomichef och sköter redovisning, rapportering, bokslut, löner etc. En tjänst som sker ”off site”, men med en konsult som alltid är tillgänglig.

– Eftersom vi är en liten organisation finns det inget behov av en intern ekonom. Vårt sätt att arbeta bygger på att hyra in rätt kompetens för varje behov och i fallet med ekonomin har vi en drömlösning. Vi får dagliga behov utförda men lika snabbt exempelvis avancerad rådgivning om komplexa bolagsaffärer, säger Ulrika.

Science Village Scandinavia är ett exploateringsbolag som äger marken tills det att området är planerat. Sedan säljs bit för bit till aktörer som bygger och förvaltar fastigheterna. I frågor kring projektbolag ställs det stora krav på kunskaper om fastighetsekonomi och bolagstransaktioner.

– Det gäller att styra rätt i ekonomiska frågor kring bolagsförsäljningar, skattefrågor, fördelning av bokförda värden, aktiveringar av kostnader och bildande av stiftelser. Balansräkningar är sällan ingenjörernas paradgren utan ett ämne som kräver andra kunskaper och erfarenheter än våra. Där litar jag på Navet, säger Ulrika.

Ett positivt och långsiktigt samarbete
Samarbetet med Navet beskriver Ulrika som tryggt, kompetent och tillgängligt. Och väldigt, väldigt pålitligt.

– Faktum är att vår inhyrda ekonomichef alltid levererar felfritt, även i de minsta detaljerna. Det är inget annat än imponerande och ger mig en trygg känsla. Dessutom har vi alltid väldigt roligt när vi träffas och skrattar mycket, en inte oviktig del i ett bra samarbete, avslutar Ulrika.

Science Village Scandinavia ägs av Lunds Kommun, Lunds Universitet och Region Skåne. Det är ett exploateringsbolag vars mål är att skapa världens bästa forsknings- och innovationsmiljö på 18 hektar mark mellan MAX IV och ESS. Här kommer forskningsinstitut och forskarbostäder, filialbyggnader och lokaler för universitet och högskolor samt service att uppföras de kommande 25 åren. Förutom att vara ett exploateringsbolag ingår det i uppdraget att utveckla ett större Science Center med koppling till ESS och Max IV, att jämföra med Universeum i Göteborg eller Experimentarium i Köpenhamn.