042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet gör rekordresultat och rekryterar för expansion

2017 blev ett starkt tillväxtår för Navet. Omsättningen i koncernen steg till närmare 50 msek och resultatet uppgick till cirka 4 msek. Samtidigt investerade Navet för fortsatt expansion i Öresundsregionen och rekryterade sju specialiserade affärskonsulter i Helsingborg och Malmö. 2018 visar på en fortsatt god orderingång och nyrekryteringen fortsätter under 2018.

Med cirka 40 specialiserade affärskonsulter inom tre samverkande affärsområden, Navet Corporate finance, Navet Ekonomistyrning och Navet Affärssystem bidrar Navet till Bättre affärer för näringsliv och offentlig sektor. I takt med ökad efterfrågan på tjänsterna har vi under 2017 anställt sju nya medarbetare till kontoren i Helsingborg och Malmö. Just nu rekryteras såväl fler specialister som nya talanger och vi har en uttalad strategi att rekrytera med fokus på mångfald och jämställdhet.

Även vårt helägda dotterbolag AB Industrifakta utvecklades starkt under 2017 och redovisade rekordtillväxt. Under 2018 går Industrifakta in i sitt fyrtionde verksamhetsår.

– I takt med ökad kundtillströmning stärker vi får förmåga att skapa ännu bättre affärer för fler kunder. Med ett starkt 2017 i ryggen och god efterfrågan i Öresundsregionen välkomnar vi nya, skickliga medarbetare som gör våra tjänster än mer värdefulla, säger Göran Hellström, partner och Vd Navet AB.

På Navets årsstämma nyvaldes Lars Wahlström till ordinarie styrelseledamot. Lars har en bakgrund bla som marknadsdirektör för Scandlines, Vd för Manpower, Vd och koncernchef för Proffice och styrelseordförande för Mazars. Idag är Lars framförallt engagerad i styrelseuppdrag som ordförande i ACR International AB, Vice ordförande i Dreamwork samt ordförande i Styrelsepoolen. Navets övriga styrelse består av Ulf Strömqvist, ordförande samt Anna Nordström Carlsson, Göran Hellström, Daniel Lindberg och Per Hemström.