042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Heta nyheter om personalförmåner 2018

Du har väl koll? Alltså koll på de nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet och som påverkar dina personalförmåner. Exempelvis om förmånsvärdet för tjänstebilar och friskvårdsbidraget! Inte? Då ger vi dig en snabb sammanfattning här.

Förändrad beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar

Bland lagstiftarnas godbitar 2018 finns bland annat nyheter om beräkningen av förmånsvärdet för tjänstebilar. Från den 1 januari lyfts exempelvis trängselskatten ut från förmånsvärdet av tjänstebil och beskattas separat. Vad menas undrar du befogat. Jo, sedan trängselskatten infördes för drygt tio år sedan har värdet av trängselskatt och andra infrastrukturavgifter ingått i bilförmånen. Nu blir det ändring. Nu beskattas istället privata trängselskattepassager separat och det gäller alla förmånsbilar, oavsett ålder eller bränsle. Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Så nu har du koll på det.

Kör grönt och spara pengar och miljö

Och eftersom tiden går snabbt står vi på tröskeln till ännu en nyhet, den 1 juli 2018. En omfattande nyhet kring tjänstebilarna gäller det tungvrickande ”bonus malus-systemet”, som börjar gälla den 1 juli 2018. (Bonus malus har kopplingar till latin, där bonus betyder bra och malus betyder dålig, för den nyfikne). Då försvinner begreppet ”miljöbil” och även den femåriga skattefriheten för dessa bilar. Bonusen premierar mer miljö- och klimatvänliga bilar och en bonus på max 60 000 kronor ges till alla som köper bilar med koldioxidutsläpp på max 60 gram per km samt gasbilar. Straffskatten, ”malus”, drabbar ägarna av nya bilar som drivs med bensin eller diesel och som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per km. Malusen tas ut de första tre åren. Därefter sänks fordonsskatten till samma nivå som gäller idag. Bonus malus påverkar förmånsvärdet genom att värdet på fordonsskatten läggs på. Effekten blir generellt att höjningen av förmånsvärdet för diesel- och bensinbilar blir större ju högre koldioxidutsläppet är. Förmånsvärdet sänks för etanol-, el- och gasbilar samt bensindrivna laddhybrider. Både bonus malus-skatten och den ändrade beräkningen av bilförmån gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare och som registreras i Vägtrafikregistret 1 juli 2018 eller senare. Om bilen däremot är registrerad innan 1 juli 2018 ska skatten beräknas enligt det nuvarande systemet.

Utökat friskvårdsbidrag – golf och ridning ok

Utöver lagändringar har även ett par domar från Högsta förvaltningsdomstolen vunnit laga kraft och bidragit till förändringar inom redovisningsområdet. Detta har bland annat bidragit till att förändring skett kring arbetsgivarens friskvårdsbidrag till anställda.

Vad är nytt i detta då? Jo framöver kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå när arbetsgivaren ersätter anställda med så kallat friskvårdsbidrag. Detta gäller sporter som ridning (lektioner på ridskolor), golf (spel på pay & play banor), segling (kurser) och utförsåkning (liftkort). För vem har egentligen påstått att det inte är friskvård att spela golf eller rida! Numera tycker Skatteverket att friskvårdsbidraget är en skattefri förmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda om den är av mindre värde, max 5 000 kronor per person och år. Det får inte vara medlemsavgift eller deltagaravgift vid tävlingar och bidraget får inte heller överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Någon utrustning eller hyra av t ex golfutrustning, skidor eller segelbåt är inte möjligt att ta inom ramen för bidraget. Den del av arbetsgivarens subvention som överstiger 5 000 kronor blir skattepliktig. Så hurra för ett friskare liv till oss alla!