042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Helsingborgshem säljer 84 lägenheter till Rikshem för 204 Mkr

Navet har agerat rådgivare till AB Helsingborgshem när man nu säljer en fastighet med 77 moderna lägenheter på Kullavägen och 7 radhus på Majorsgatan i stadsdelen Ringstorp till fastighetsbolaget Rikshem. Köpeskillingen om 204 Mkr ska användas för att finansiera Helsingborgshems och Helsingborg stads omfattande satsningar i bland annat stadens nordöstra stadsdelar.

Helsingborgshems fastighetsförsäljning på Ringstorp är den andra och avslutande delen i försäljningsprocessen av cirka 650 lägenheter, som initierades av Helsingborgs stad under föregående år. Att frigöra kapital öppnar upp för både Helsingborgshem och Helsingborgs stad att ytterligare utveckla stadsdelar runt om i Helsingborg.
– I många av Helsingborgs stadsdelar pågår ett omfattande förnyelsearbete med målet att fler ska hitta en bostad som passar i områden som är trygga och trivsamma för alla. Nu skaffar vi oss det ekonomiska kapital som krävs för att genomföra arbetet, berättar Lars Hansson, styrelseordförande i Helsingborgshem.

Rikshem som blir ny hyresvärd till de 84 bostäderna på Ringstorp är etablerade på Helsingborgs bostadsmarknad sedan 2011.

Helsingborgshem är nöjd med försäljningens ekonomiska resultat och ser det som ett kvitto på att bostadshusen från 2013 har satt Kullavägen som bostadsområde på kartan och samtidigt bidragit till att öka hela stadsdelens attraktivitet.
– För oss på Helsingborgshem har husen på Kullavägen och Majorsgatan haft stor betydelse. Nybyggnationen för fyra år sedan blev startskottet för en större vision om att skapa en tätare och mer variationsrik stad bättre rustad att möta en större mångfald. Vi är glada över att Rikshem, som har ett påtagligt engagemang för staden och dess utveckling, nu tar över fastigheten säger Jonas Hansson, VD på Helsingborgshem.