042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Smidmek avyttras till Skandinaviska Byggelement

AB Smidmeks ägare och VD Mikael Jacobsson har tecknat avtal med Skandinaviska Byggelement om att avyttra 60% av aktierna i AB Smidmek Eslöv med option att förvärva resterande 40%.

Smidmeks verksamhet innefattar tillverkning av alla typer av stålkonstruktioner samt besitter kompetens och kapacitet för leverans av betongelement. Huvudinriktningen är att erbjuda totallösningar för stom/smides- och tunnplåtskonstruktioner till byggnadsindustrin och övrig industri.

Mikael Jacobsson förvärvade Smidmek 2007 och har sedan dess expanderat verksamheten organiskt från ca 10 Mkr i omsättning till att för det senaste året redovisa en omsättning på ca 250 Mkr med ett resultat på ca 21 Mkr. Antalet anställda uppgick till ca 30. Smidmek är idag en välkänd och etablerad aktör i södra Sverige och utför även utvalda projekt i västra Sverige.

Försäljningen till Skandinaviska Byggelement grundas på vår vilja att expandera geografiskt där jag känt behov av att ha en stabil och kompetent partner vid min sida. Genom affären når vi naturligt ett större geografiskt område samtidigt som vi stärker relationen ytterligare med en av våra viktiga kunder, säger Mikael Jacobsson. Skandinaviska Byggelement är ett dotterbolag till Peab.

Navet har varit rådgivare till Smidmek i transaktionen.