042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Helsingborgshem avyttrar 582 lägenheter på Dalhem

Helsingborgshem har idag avyttrat 582 lägenheter i bostadsområdet Dalhem i Helsingborg till Riksbyggen. Navet har agerat rådgivare till Helsingborgshem genom hela processen. Fastigheterna omfattar totalt ca 42 000 kvm. Affären görs till ett fastighetsvärde om 563 Mkr.

Fastigheterna som avyttrats ligger i den nordöstra delen av Helsingborg, ett par kilometer från centrum, i bostadsområdet Dalhem. Fastigheterna som byter ägare är de fyra kvarteren Edvin 2, Edvard 1, Elias 1 och Elof 1 som totalt omfattar 582 lägenheter samt ett antal gemensamhetslokaler. Flerbostadshusen, som samtliga är i två plan, är uppförda 1973 och den totala uthyrbara arean uppgår till ca 42 000 kvm.

– Vi tror starkt på Helsingborgs fortsatta utveckling och från Riksbyggens sida vill vi vara med och bidra till stadens tillväxt och utveckling genom att erbjuda både hyres- och bostadsrätter. Förvärvet av bostäderna på Dalhem innebär starten på att bygga upp en bostadsportfölj i Helsingborg som också kommer att bestå av nyproduktion, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Intresset för de aktuella fastigheterna har varit stort på marknaden. Ett tjugotal företag valdes ut som intressanta köpare utifrån kriterier som långsiktighet, förvaltningskompetens och ekonomisk styrka, varav nio företag var med i budgivningen.

– Riksbyggen är ett väletablerat företag i regionen med fokus på kundnöjdhet och professionell förvaltning av både hyresrätter och bostadsrätter. Det känns viktigt och bra att vi lämnar bostäderna i goda händer, säger Jonas Hansson, vd för Helsingborgshem.

Riksbyggen tillträder fastigheterna den 1 september.

Helsingborgs stad har sedan tidigare bestämt att totalt ca 650 lägenheter skall avyttras under 2017. Resterande ca 80 lägenheter kommer att avyttras efter sommaren.