042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Affärssystemet i molnet

Microsofts stora satsning på molnlösningar inom affärssystem och säljstöd heter Dynamics 365. Detta är en renodlad molnbaserad lösning, en så kallad SaaS (Software-as-a-Service). Licensieringen kommer att vara av typen prenumeration där man betalar en fast månadskostnad som bygger på antal och typ av användare. Det finns två typer av användare, fullständig och gruppmedlem (från engelskan ”Team Member”). Denna produkt kommer huvudsakligen att delas in i två varianter, där den ena i dagsläget heter ”Dynamics 365 for Financials” och är ämnad till små och medelstora bolag, och bygger, i grunden, rent tekniskt på Dynamics NAV.

Dynamics 365 for Financials innehåller huvudsakligen funktioner för ekonomihantering och orderbearbetning som exempelvis:

 • Bokföring
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Inköps- och försäljningsorder
 • Fakturahantering
 • Enklare lagerhantering
 • Prishantering

Denna produkt är under ständig utveckling och Microsoft planerar att släppa fler funktioner för bla.:

 • Försäljning
 • Inköp
 • Kundservice
 • Marknadsföring
 • Lagerhantering
 • Produktion

Tanken är alltså att Dynamics 365 ska vara ett komplett molnbaserat affärssystem.

I dagsläget är produkten tillgänglig i USA, Canada och Tyskland. Dynamics 365 kommer att rullas ut till fler länder under året.

Extensions

Förutom att Dynamics 365 är en renodlad molnlösning är en stor skillnad jämfört med NAV att anpassning eller utökning av systemet görs via det som Microsoft kallar för ”Extensions” som kan laddas ned som appar från Microsofts AppSource.

Extensions är ett annorlunda sätt att bygga anpassningar på och utöka funktionalitet i jämförelse med hur det vanligtvis görs för NAV idag. Tekniken är under ständig utveckling och finns även tillgänglig för NAV. I jämförelse med anpassningar i NAV är Extensions ett mer modulärt sätt att bygga på vilket innebär att det ska vara lättare att byta ut en anpassning mot en annan. Detta ska även underlätta vid tex. uppgraderingar då tanken är att NAV kan uppgraderas i sitt standardformat och sedan kan Extensions kopplas på.

Microsoft arbetar väldigt mycket med nya funktioner för Extensions och har nyligen släppt stöd för utveckling av Extensions i sitt moderna verktyg Visual Studio Code. För utvecklare innebär detta ett väldigt modernt sätt att arbeta på i jämförelse med dagens utvecklingsmiljö.

Utvecklingen av Dynamics 365 går framåt snabbt och Microsoft lägger mycket kraft på att introducera nya funktioner kontinuerligt. Navet Affärssystem kommer självklart att följa utvecklingen och vi väntar ivrigt på att få testa den svenska versionen!