042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Appar utökar funktionaliteten i Dynamics NAV

Anveo Mobile är en kraftfull så kallad Add-on som utökar Dynamics NAV funktionalitet. Genom ett färdigt ramverk går det snabbt att utveckla appar för telefoner och paddor som fungerar på iPhone, Android och Windows Phone.

Förutom det robusta ramverket och den korta utvecklingstiden är offline-läget ett av Anveo Mobiles styrkor. Anveo Mobile sparar all data lokalt i enheten och synkar över detta till Dynamics NAV, antingen helt automatiskt eller när användare väljer att synka. Detta innebär att appen inte alltid behöver vara uppkopplad till varken internet eller Dynamics NAV-servern och kan därmed användas i offline-läge. Denna funktion blir oerhört värdefullt för användare som är ”ute på fältet” och inte har någon internet-uppkoppling men behöver använda appen.

En annan av Anveo Mobiles styrkor är pdf-generatorn. Det går att skapa rapporter och dokument direkt i appen som sedan kan sparas och mailas. Dessa dokument synkas även över till Dynamics NAV och kan hanteras där. Det är Anveo Mobile som skapar dessa dokument och funktionen är frikopplat från Dynamics NAV vilket innebär att det går att använda i offline-läge. Det går även enkelt att signera dokumenten digitalt.

 

SUEZ Recycling AB´s (fd. Sita) återvinningsbilar använder modern app-teknik

Ett av projekten där Navet använde Anveo Mobile för app-utveckling var för SUEZ återvinningsbilar. Några av kraven i projektet var att appen skulle vara robust, kunna skapa dokument, möjlighet att signera dokument digitalt (direkt i appen), fungera utan internet-uppkoppling (offline-läge) och säker synkning mellan app och Dynamics NAV.

Idag hanterar SUEZ sina uppdrag genom Dynamics NAV. Dessa visas sedan i appen och chaufförerna till återvinningsbilarna kan enkelt hålla reda på var och vad som ska hämtas. Det är inte endast dagens uppdrag som visas, utan de kan blicka framåt så långt planeringen sträcker sig. Skulle planeringen eller annan information på ett hämtningsuppdrag ändras i Dynamics NAV, synkas detta över till appen så att användaren alltid har den senaste informationen.

Med Anveo Mobile går det enkelt att skapa validering av data och i SUEZs fall har vi använt oss av detta för bla. olika typer av avfall. Exempelvis kan SUEZ under ett och samma uppdrag hämta vanligt avfall men även avfall som klassas som farligt och då gäller helt andra regler, detta hanterar appen genom datavalidering. Vid farligt avfall behövs även ett visst dokument som innehåller information om avfallet. I Anveo Mobile skapas detta dokument dynamiskt när hämtningen av avfallet är klar. Det skapas även andra dokument vid det tillfället som kunden, och i vissa fall chauffören, behöver signera. Detta sker direkt i appen på plats hos kunden. Eftersom appen fungerar i offline-läge kan dokument skapas, signeras och uppdraget avslutats även om det inte finns någon internetuppkoppling vid tillfället. Efter signering kan relevanta dokument direkt mailas till kunden. Att inte behöva hålla reda på papper och penna, och att hantera dokumenten digitalt är väldigt uppskattat av både chaufförerna och kunderna.