042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Professionell ekonomistyrning möjliggör arbetet i ledningsgruppen och styrelsen

Oavsett om företaget har ett högt eller lågt vinstmål är det viktigt att med hjälp av smarta och tidsbesparande rutiner styra mot ökade intäkter och minskade kostnader jämte de övriga ekonomiska mål som företaget satt upp. Att ha kontroll över sina siffror och ha bra underlag ger ökat förtroende hos medarbetarna, styrelse och ägare samt finansiärer. En professionell ekonomistyrning möjliggör också arbetet i ledningsgruppen och styrelsen.

Beroende på ett företags storlek har begreppet ekonomistyrning lite olika dimensioner. Dimensionen av ekonomistyrning kan också påverkas av var företaget befinner sig rent organisatorisk – står företaget i en förändringsprocess eller är det endast förvaltning av befintlig verksamhet? Oavsett vilket är det viktigt för företaget att ha fokus på att rutiner och kunskap finns kring ekonomin och att hitta just rätt resurs för företaget, såväl internt som externt.

Navets ekonomistyrningsuppdrag ser egentligen olika ut hos våra kunder och de är skräddarsydda utifrån kundens verksamhet och behov, både utifrån karaktär och uppdragslängd.

Det övergripande målet för Navets ekonomistyrningskonsulter är att proaktivt stödja verksamhetens resultatansvariga och att vara med och bidra till en positiv utvecklig av verksamheten och verksamhetens lönsamhet.

Omfattningen av tid som Navet Ekonomistyrning lägger i de olika kunduppdragen varierar över tid och efter behov från kunder samt givetvis uppdragets karaktär. Nedan följer ett axplock av exempel på aktuella kunduppdrag:

  • Löpande ekonomistyrningsarbete samt rapporter och bokslut, både kortare tidsperioder och långsiktiga samarbeten
  • Då kunden står inför en organisationsförändring – direkt gå in och stödja upp med en ekonomichefsroll och/eller redovisningschefsroll
  • Kvalitetssäkring av ekonomiavdelningens arbete samt hjälpa till att sätta upp processer och rutiner för ekonomiavdelningen och administrationen
  • Stöd i ekonomi- och personalfrågor
  • Bistå företagets ledning/styrelse med rapporter och analyser
  • Extra resurs i förändringsprocesser och bistå med kalkyleringar och beslutsunderlag i projekt och investeringar
  • Lönekartläggning – Det är sedan den 1 januari 2017 lag på att arbetsgivare ska göra en årlig lönekartläggning och om det finns minst 10 anställda ska denna dokumenteras.
  • Jämställdhetsplan – Sedan den 1 januari har kraven gällande diskrimineringsgrunder utökats. Enligt lag skall företag med minst 25 anställda vart tredje år upprätta och dokumentera en jämställdhetsplan.

Alla behöver ekonomistyrning för att skapa en framgångsrik och trygg utveckling av företaget och verksamheten, men behovet och omfattningen varierar utifrån varje kund!