042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Hypergene och Navet ingår strategiskt samarbete

Navet och Hypergene, med sina rötter i Helsingborg respektive Malmö ingår ett strategiskt samarbete för att kunna erbjuda en komplett digital lösning för verksamhetsstyrning utifrån sina respektive specialområden.

Bakgrunden är att många företag är under stark utveckling eller förändring – med ökade behov inom styrning som följd. Allt fler inser att effektiviteten i verksamhetsstyrningen i hög grad avgör en organisations framgång.

”Vi ser en tydlig trend på marknaden där allt fler företag står inför utmaningar, där genomförandekraften av strategier och affärsplaner kommer att bli avgörande för framgången. Kombinationen av våra respektive styrkor blir en unik möjlighet att kunna bidra till att realisera strategierna hos våra kunder ”, säger Göran Hellström, VD på Navet.

”Navet har en mycket stark kompetens kring affärsplaneprocessen som grunden i all målstyrning. Hypergene kan bidra i nästa steg, där medarbetare ofta saknar insikt i och tillgång till affärsplanen eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och genomförande. Där har vi starka systemlösningar som redan gjort skillnad för många organisationer.”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Det nya samarbetet innebär både marknadsaktiviteter och gemensamma kundlösningar. Tillsammans ska Hypergene och Navet erbjuda en helhetslösning som ger snabba effekter till en effektivare målstyrning.

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet. Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Bland kunderna finns Viking Line, Kungsleden, Göteborgs Stad, SSAB, TV4, Stockholms Läns Landsting, Sveaskog, Länsstyrelserna och ca 50 av landets kommuner. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.