042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Digitalisera affärsplanearbetet och säkerställ genomförandet av företagets strategier

Studier visar att antalet affärsplaner som ligger i byrålådorna är betydande. Sannolikheten för att man lyckas följa upp och styra utifrån fastlagda nyckeltal och mål är därigenom mycket lågt.

De företag som lyckas kommunicera sin strategi till medarbetarna och kopplar samman sin budget med strategin är tydliga vinnare. För detta krävs oftast, åtminstone i lite större företag, ett systemstöd.

Navets specialister har i många år arbetat med affärsplanearbete och strategisk rådgivning och även i de mest framgångsrika uppdragen har det emellanåt varit en utmaning för våra kunder att hela tiden hålla nyckeltalen och målen aktuella i vardagen. Det har saknats ett verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter. Nyckeln ligger till stor del i att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – men minst lika mycket i att beslutsfattare och medarbetare har förmågan att prioritera och styra mot uppsatta mål.

Genom Navets nyligen ingångna strategiska samarbete med Hypergene kan vi digitalisera affärsplanearbetet redan från start. När affärsplanen är klar är också systemstödet klart och företaget får omedelbart full kraft i sin verksamhetsstyrningsprocess.