042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Framgångsrika implementeringar via interna testmiljöer

Marknaden för IT-lösningar utvecklas i rask takt och utbudet är stort. För att kunna kvalitetssäkra gentemot våra högt ställda krav har vi lagt tid på att utvärdera olika lösningar. Processen har inneburit en utmaning och kraftansamling, både internt men även för våra leverantörer. Vi har jobbat tillsammans, det har gett resultat och säkerställt att vi kontinuerligt kan leverera den bästa lösningen.

Här några exempel på de ändringar som har gjorts:

Microsoft Azure

En av de större förändringarna var att flytta vår filserver från en fysisk server till en molnbaserad lösning i Microsoft Azure. Det medförde en rad förbättringar, exempelvis ökad säkerhet via drift av server i molnet. Den fysiska brandväggen byttes ut mot en virtuell som kontinuerligt uppdateras. En annan förbättring är högre tillgänglighet tack vare att tillgång till filer inte längre är beroende av nätverkets tillgänglighet. Skalbarheten är också utvecklad, nu finns möjligheten att väldigt enkelt öka utrymmet vid behov. Att lägga ner de fysiska servrarna innebar även en kostnadseffektiv förbättring.

Azure Active Directory

Vi flyttade även vår Active Directory-server (inloggningsserver i samma tema som den gamla filservern) till molnet med hjälp av tjänsten Azure Active Directory. Därigenom kunde vi lägga ner två servrar, samtidigt som vi både ökade säkerheten och tillgängligheten. Med så kallad ”Single sign-on” kan användaren numera logga in med sin e-mailadress vid start av sin dator och sedan komma åt olika tjänster utan att behöva någon extra inloggning.

Office 365

Vi bytte ut alla våra gamla Office-licenser – de var av olika typer och versioner – till Office 365. Alla våra användare har nu samma typ av licens vilket underlättar administrationen. Rent användarmässigt leder det också till att man hela tiden kan ha den senaste versionen av Office-paketet.

Microsoft Dynamics NAV

En av de större delarna i processen var uppgraderingen av vårt affärssystem, NAV. Den möjliggjorde en utvärdering av gamla anpassningar och huruvida de skulle lyftas över till den nya versionen av NAV. Vi valde att använda standardfunktionalitet med några mindre konfigurationer. Tekniskt sett medförde uppgraderingen att vi flyttade vår fysiska databasserver till en molnbaserad lösning. Det medför bl.a. att användaren kommer åt NAV genom den webbaserade klienten (måste ha tillgång till internet). En mycket uppskattad förbättring ur ett användarperspektiv! I den senaste versionen av Dynamics NAV 2017 finns, utöver en rad tekniska förbättringar, ännu flera användarvänliga nyheter:

Attribut

Attribut är en ny funktionalitet som används för att på ett mer detaljerat sätt definiera artiklar. Det går att skapa egna attribut som t.ex. färg och storlek, för att sedan ange standardvärden som exempelvis ”Röd” och ”Grön” för färg resp. ”Liten” och ”Stor” för storlek. Dessa attribut kan sedan tilldelas och anges på artiklar samt även användas vid filtrering. Det finns inga förbehåll för vilka attribut som skapas – fantasin sätter gränserna. För att ta det ett steg längre går det också att ange attribut och värden på en artikelkategori. Om man t.ex. har en artikelkategori som heter ”Möbler” kan man tilldela attributet färg, det innebär att alla artiklar som tillhör den kategorin automatiskt kommer att ha attributet färg.

Power BI

Microsofts beslutsstödsystem heter Power BI, i den senaste versionen av NAV är den helt integrerad. Det betyder att rapporter skapade i Power BI på ett enkelt sätt kan visas i NAVs rollcenter. För att ta ett exempel: Man kan visa en försäljningsrapport som är indelad i produktkategori och region per säljare. Rapporten kommer att vara dynamisk vilket innebär att innehållet ändras beroende på användare, exempelvis att varje säljare endast ser sin egen försäljning. Power BI är ett kraftfullt verktyg för beslutsstöd och framtagande av rapporter, integrationen med NAV skapar ändlösa möjligheter.

Excel

På temat integrationer har NAV en ny funktion för att integrera Excel-diagram. Tekniskt sett bygger denna funktion på Power BI-integrationen vilket möjliggör att diagram och grafer skapade i Excel kan visas i NAVs rollcenter. Det betyder dels att man kan välja att jobba med Excel, om man föredrar det, och skapa nya diagram för att sedan visa dessa i NAV, dels att man kan visa redan skapade diagram i NAV. Det sistnämnda är väldigt uppskattat eftersom det numera går att återanvända gamla diagram, gjorda i Excel, och visa dem i NAV.