042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Exitstrategin som tog Aqua Interiör från Laholm ut i världen

Aqua Interiör i Laholm AB förvärvades av Waterlogic, genom sitt dotterbolag Escowa, i början av året. Navet Corporate finance agerade rådgivare i affären.

Aqua Interiör tillverkar och installerar vattenmaskiner. De olika modellerna byggs av företaget i trä, stål och laminat. Vattenkylarna, som kommer från en av Europas främsta leverantörer, håller mycket hög kvalitet. Via anslutning till befintlig vattenledning får kunden en obegränsad tillgång till kallt naturellt och/eller kolsyrat vatten. Aqua Interiör har 15 olika standardmodeller, de kan också utforma modulen efter kundens önskemål. Kunderna utgörs av industriföretag, stat, kommun, kontor samt detaljhandeln.

Navet inledde kundrelationen redan 2013, analysfasen utmynnade i en första strukturförändring av bolaget. Syftet var att förbereda en succession. Verksamheten och fastigheten separerades för att möjliggöra framtida investeringar i befintlig eller ny verksamhet (verksamhetens egen förmåga till kapitalförsörjning skulle inte påverkas negativt). Uppdelningen skulle också möjliggöra framtida avyttring av hela kärnverksamheten, alt. hela fastighetsbolaget utan behov av nya bolagsstrukturer samt med minimering av framtida skatteeffekter.

I november 2013 överfördes hela verksamheten, exklusive bolagets rörelse- och förvaltningsfastighet, till ett nytt bolag. Aqua Interiör i Laholm AB blev således helt renodlat. När bolagets huvudägare senare beslutade sig för att utvärdera möjligheterna till att avyttra kärnverksamheten kontaktades Navet igen. En skatteeffektiv transaktion kunde genomföras och i januari 2017 presenterade Navet en ny ägare, Escowa, till rörelsebolaget.

Escowa, som bedriver sin verksamhet i Stockholmstrakten, förser en stor del av den svenska marknaden med dricksvattensystem för offentliga miljöer. Bolagets ägs av Waterlogic som är en vertikalt integrerad global designer, tillverkare samt distributör av dricksvattensystem. Waterlogic har ett omfattande och oberoende globalt distributionsnätverk som når över 50 länder runtom i världen. Produkterna distribueras i Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Australien och Sydafrika. De ledande marknaderna är USA, Australien, Tyskland, Frankrike och inte minst Skandinavien.

Waterlogic förvärvades i januari 2015 av fonder som förvaltas av Castik Capital S.à.r.l, ett europeiskt private equity bolag. Förvärvet av Aqua Interiör är den nionde transaktionen i bolagets ”buy-and-build strategi ”. Tidigare förvärv har skett i Storbritannien, Australien, Norge, Danmark och USA. Ägarbolaget Castik anser att strategin på denna marknad – en fragmenterad marknad i kombination med envis organisk tillväxt i en bransch med höga återkommande intäkter – kan komma att skapa ett betydande värde för bolaget.

Affären är intressant ur flera aspekter. Navet vill framförallt belysa den möjlighet och resa som erbjöds när Aqua Interiör blev en del av ett mycket större sammanhang. Köparen är en global aktör med nätverk runt hela världen medan Aqua Interiör i sin tur är en stark spelare med lokal förankring. Att entreprenören bjuds in till denna kontext kan skapa fortsatt skaparlust att få utveckla sin verksamhet och yrkesskicklighet i en större sfär. Allt som oftast ser investeraren positivt på det faktum att entreprenören blir delaktig på en gemensam resa framöver. Det är viktigt att förstå att entreprenören ibland kan känna sig ensam, av många olika anledningar. En lösning kan vara att bli en del av en större struktur med en starkare aktör alt. att ta in en minoritetsinvesterare. Navet hanterar och agerar rådgivare inom dessa frågor. Om du går i funderingar på hur ditt bolags framtida resa ska se ut, kontakta oss, vi är gärna en partner på vägen mot Bättre affärer.