042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Ett lyckat generationsskifte

När ett företag ska lämnas över från en generation till nästa uppstår en mängd olika funderingar. För att lyckas med skiftet måste man ha rätt kunskap om företaget idag innan man kan ta ut riktlinjerna inför framtiden.

JKAB Arkitekter AB är ett Helsingborgsbaserat arkitektbolag som arbetar med uppdragsgivare över hela Sverige. Företagets arkitekter och byggingenjörer har jobbat upp ett gediget varumärke inom bl.a. industrifastigheter för logistik- och livsmedelsproduktion och bostäder. Basen i erbjudandet är att skapa en estetisk och funktionell arkitektur som är ekonomisk hållbar.

År 2011 stod JKAB inför ett generationsskifte – grundaren Lars Jongård var redo att lämna över till sina barn, Magnus och Ulrika Jongård. De två viktigaste frågeställningarna som kom upp var hur generationsskiftet mer precist skulle gå till och vilken strategi företaget skulle ha framöver. I ett familjeföretag är det lätt att bli hemmablind vilket gör det svårt att ifrågasätta och utmana på rätt sätt.

Tillsammans med Navet togs en ny affärsplan fram. Efter ett digert analysarbete riktades fokus mot nya affärsmöjligheter och verksamhetsstyrning. Från ett fåtal stora kunder och delvis bristande internt ifrågasättande växte en affärsplan fram med en ändrad och tydlig färdriktning. Det fanns ett stort behov av att stärka företaget inifrån. Nya strukturer och roller utvecklades och sårbarheten minskade genom att man satsade på att ha fler uppdragsgivare och större långsiktighet.

Inledningsvis skedde ett nära samarbete mellan specialisterna inom Navet Corporate finance och JKAB i syfte att få alla pusselbitar på plats. Navets specialister kunde ifrågasätta, ge kvalificerad rådgivning och stötta i utvecklingen. Resultatet blev en riktigt vass affärsplan, en plan som företaget kunde följa i sin strategiska expansion för att bli ett ännu starkare bolag i framtiden.

Samarbetet med Navet har fortsatt och idag samarbetar JKAB även med Navet Ekonomistyrning som stöder verksamhetsutvecklingen och ekonomistyrningen.