042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Dynamics NAV 2017 – nyheterna

Microsoft släppte i höstas den senaste versionen av sitt affärssystem, Dynamics NAV 2017. Sedan dess har Navet varit i full gång med en rad implementationer. Förutom tekniska förbättringar innebär varje uppdaterad version en rad nyheter.

Här några av de mest intressanta:

Attribut

Attribut är en ny funktionalitet som används för att på ett mer detaljerat sätt definiera artiklar. Det går att skapa egna attribut som t.ex. färg och storlek, för att sedan ange standardvärden som exempelvis ”Röd” och ”Grön” för färg resp. ”Liten” och ”Stor” för storlek. Dessa attribut kan sedan tilldelas och anges på artiklar samt även användas vid filtrering. Det finns inga förbehåll för vilka attribut som skapas – fantasin sätter gränserna. För att ta det ett steg längre går det också att ange attribut och värden på en artikelkategori. Om man t.ex. har en artikelkategori som heter ”Möbler” kan man tilldela attributet färg, det innebär att alla artiklar som tillhör den kategorin automatiskt kommer att ha attributet färg.

Power BI

Microsofts beslutsstödsystem heter Power BI, i den senaste versionen av NAV är den helt integrerad. Det betyder att rapporter skapade i Power BI på ett enkelt sätt kan visas i NAVs rollcenter. För att ta ett exempel: Man kan visa en försäljningsrapport som är indelad i produktkategori och region per säljare. Rapporten kommer att vara dynamisk vilket innebär att innehållet ändras beroende på användare, exempelvis att varje säljare endast ser sin egen försäljning. Power BI är ett kraftfullt verktyg för beslutsstöd och framtagande av rapporter, integrationen med NAV skapar ändlösa möjligheter.

Excel

På temat integrationer har NAV en ny funktion för att integrera Excel-diagram. Tekniskt sett bygger denna funktion på Power BI-integrationen vilket möjliggör att diagram och grafer skapade i Excel kan visas i NAVs rollcenter. Det betyder dels att man kan välja att jobba med Excel, om man föredrar det, och skapa nya diagram för att sedan visa dessa i NAV, dels att man kan visa redan skapade diagram i NAV. Det sistnämnda är väldigt uppskattat eftersom det numera går att återanvända gamla diagram, gjorda i Excel, och visa dem i NAV.