042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Suez renodlar fastighetsbeståndet

Suez (tidigare SITA Sverige) har som ett led i sin utvecklingsstrategi avyttrat två driftsfastigheter, en i Falkenberg och en i Hyllstofta i utkanten av Klippan. Navet har agerat rådgivare till Suez i affären.

Fastigheten i Falkenberg består av förutom en kontorsdel av lager- och verkstadsutrymme. Härutöver en större hårdgjord yta för uppställning m.m. Köparen är en lokal aktör.

Fastigheten i Hyllstofta består av ett större markområde samt en garage- och lagerbyggnad. Köpare är en lokal aktör som framöver kommer bedriva egen verksamhet på fastigheten.