042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Välaborgen förvärvar fastighet i Helsingborg

Navet har agerat rådgivare till säljaren när den kombinerade kontors- och lagerfastigheten Helsingborg Skottskogen 2 säljs till det lokala fastighetsbolaget Välaborgen.

Skottskogen 2 är belägen på ett gott marknadsläge i direkt anslutning till Väla Centrum, Väla Park och intilliggande handelsområde. Fastigheten är uppförd 1990 och består av en total uthyrningsbar yta om ca 2800 kvm, varav ca 900 kvm kontor och 1900 kvm lagerytor. Säljaren som bedriver egen verksamhet i fastigheten är kvar som hyresgäst.

 

Nytt kontor i Malmö

Navet har sedan flera år känt ett starkt intresse för en etablering i Malmö. Nu är det dags och...

Vi välkomnar Håkan

Håkan Petersson har anställts som partner inom vårt affärsområde fastighetsrådgivning med...