042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Bodil Rosvall Jönsson utsedd till Senior Advisor i Navet

Navet har utsett Bodil Rosvall Jönsson till senior advisor med tillträde den 1 december 2016. Bodil kommer att stärka Navetkoncernens marknadsarbete i Öresundsregionen samt arbeta med kvalificerad strategisk rådgivning för Navet och Industrifaktas kunder.

Bodil har under flera år aktivt arbetat med att stärka tillväxten och entreprenörsklimatet i Skåne och i Sverige.

Bodil Rosvall Jönsson har byggt upp ett unikt brett affärsnätverk genom sina år som Vd på Minc och i Business Region Skåne. Senast kommer Bodil från en befattning som närings-livschef i Region Skåne. Härutöver har Bodil innehaft ett flertal styrelseuppdrag bla Connect Skåne samt Almi Invest. Nätverket spänner över beslutsfattare i näringslivet, akademien och offentlig sektor och Bodil har byggt upp en djup kompetens att driva affärer inom såväl privat som offentlig regi.

– Navetkoncernen är i en expansionsfas i vår hemmamarknad Öresundsregionen och kommer genom att knyta Bodil till oss att stärka vår marknadsnärvaro och strategiska rådgivningskompetens i framförallt Malmö/Lund regionen, säger Göran Hellström, Vd.

– Vi har redan identifierat spännande samarbeten och nya affärer och Navet besitter en unik specialistkompetens på bredden, med tre samverkande affärsområden, säger Bodil Rosvall Jönsson.

– Vi är väldigt glada och stolta att Bodil har valt Navet och vi ser framför oss ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete, säger Göran Hellström.