042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Exklusivt exploateringsprojekt i centrala Helsingborg

Möjlighet finns nu att förvärva en mycket centralt belägen butiksfastighet, på Drottninggatan i centrala Helsingborg, med stor utvecklingspotential på ett av de bästa lägena i centrala Helsingborg. Fastigheten består idag av butikslokal och lager i två plan samt källare. Det föreligger bygglov att upp­föra nybyggnation av totalt sex våningar med lokaler i plan 1-2 jämte källare samt bostäder i plan 3-6. Även parkeringslösning är etablerad.

Fastigheten är belägen, på bästa läge längs med Drottninggatan i centrala Helsingborg. I direkt anslutning till fastigheten ligger såväl Sundstorget, Norra Hamnen, Dunkers Kulturhus och Konsul Olssons Plats samt gågatan Bruksgatan. Den direkta närheten till centrums puls och varierande utbud är påtaglig. Inom ett stenkast från fastigheten finns all tänkbar service och bekvämligheter i form av butiker, restauranger och caféer, teater och konserthus, småbåtshamn m.m.

Det kommersiella läget för fastigheten är mycket gott. Fast­igheten passeras dagligen av ett stort antal människor och skyltläget mot vältrafikerade Drottninggatan är mycket gott. Grannfastigheterna består av en blandning av verksamheter vilket hjälper till att attrahera besökare.

Även sett ur ett bostadsläge är mikroläget optimalt. Närheten till det bästa staden har att erbjuda kombinerat med möjlighet till fantastisk bostadskvalitet gör läget mycket attraktivt oavsett vilken målgrupp och prisklass man inriktar sig mot.

För mer information om projektet och försäljningsprocessen kontakta:

Joakim Lindahl                          Marcus Crona
Senior Partner                          Partner
Joakim.Lindahl@navet.se         Marcus.Crona@navet.se
0705-79 02 45                          0730-35 41 92